Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9 A Closer Look 2 Sgk Mới Chi Tiết Nhất

     

Phần A closer look 2 sẽ cung cấp cho mình ngữ pháp về "Adverbial phrases" (Cụm phó từ) bao gồm cả định hướng và bài bác tập vận dụng. Dường như là phương pháp đặt thắc mắc "Wh" với thông tin cho trước. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

A closer look 2 – Unit 9: Festivals around the world

Grammar

Adverbial Phrases: các cụm phó từ

Các các phó từ dùng để lấy thêm tin tức như thời gian, địa điểm, tính chất,… cho 1 hành động. Các phó từ rất có thể được tạo vày danh từ, giới trường đoản cú hoặc rượu cồn từ nguyên thể. Chúng rất có thể trr lời cho các thắc mắc khác nhau.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 9 a closer look 2 sgk mới chi tiết nhất

Type/ Question (Loại/ Câu hỏi)

Example (Ví dụ)

Time (when? - thời điểm)

The festival of the Sun is held on June 24th. (Lễ hội khía cạnh trời được diễn ra vào ngày 24 tháng Sáu.)

Place (where? - nơi nào)

The festival is celebrated in Peru.

(Lễ hôi dươc tổ chức ở Peru)

Frequency Chow often - bao thọ một lần)

The festival takes place every year.

(Lễ hội ra mắt hàng năm.)

Reason (why - lý do)

People attend the festival for fun./ A lot of people go khổng lồ Cusco, Peru, khổng lồ attend the festival.

(Người ta tham gia tiệc tùng, lễ hội để vui./ không ít người dân đến Cusco, Peru, nhằm tham gia lễ hội.)

Manner (how? - như thế nào)

People celebrate it in a special way./ People celebrate it with street fairs & live music.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 100, 101 Sgk Toán 5 Trang 100 Luyện Tập

(Người ta tổ chức ăn mừng tiệc tùng theo một cách đặc biệt./ tín đồ ta nạp năng lượng mừng tiệc tùng với hội chợ đường phố với nhạc sống.)

1. Look at the pictures below. What information would you lượt thích to know about this festival?(Nhìn vào đông đảo bức hình bên dưới.Bạn ý muốn biết về tin tức nào về lễ hội này?)

Hướng dẫn:

I want to lớn know (Tôi ao ước biết)What is it? (Nó là gì?)When is it? (Khi nào?)Where is it? (Nó ở đâu?)How often does it take place? (Nó thường diễn ra như cầm cố nào?)Why bởi vì people attend? (Tạo sao bạn ta tham dự?)How vì people celebrate? (Mọi người ăn uống mừng lễ hội như cầm nào?)

2. Now look at the webpage. Complete the table about the festival.(Bây giờ nhìn vào trang web. Xong bảng về lễ hội)

Dịch bài:

The Cannes Film Festival(Liên hoan phim Cannes)Mỗi năm Cannes tổ chức liên hoan tiệc tùng phim thế giới của nó. Cannes là 1 trong những thành phố du ngoạn nhộn nhịp sinh hoạt Pháp, nhưng trong tháng Năm phần đa thứ kết thúc lại mang đến liên hoan lễ hội này bởi một cách tráng lệ và trang nghiêm kì lạ. Các đạo diễn phim, ngôi sao, và hồ hết nhà phê bình toàn bộ đều đến liên hoan. Một bảng reviews những phim xem phim bắt đầu để trao giải cho đều phim xuất sắc nhất.


What? (Cái gì?)

Cannes Film Festival (Liên hoan phim Cannes)

Who? (Ai?)

Film directors, stars, critics (Đạo diễn, diễn viên, những nhà phê bình)

Where? (Ở đâu?)

Cannes city, France (Thành phố Cannes, Pháp)

When? (Khi nào?)

May (Tháng năm)

How often? (Bao lâu một lần?)

Every year (Hàng năm)

How? (Như cầm cố nào?)

A panel of judges watches the new films.

(Các giám khảo xem các bộ phim truyện mới)

Why? (Tại sao?)

To award prizes for the best films.

(Trao giải cho những bộ phim truyện xuất dung nhan nhất)


3.Now think about a festival you know in Viet Nam. Complete the table with information about that festival, then tell your partner about it.(Bây giờ nghĩ về về một liên hoan mà chúng ta biết ở Việt Nam. Xong bảng với tin tức về liên hoan tiệc tùng đó, kế tiếp kể cho anh em nghe về nó.)

What? (Cái gì?)

Mid-Autumn Festival (Lễ hội trung thu)

Who? (Ai?)

Children (Trẻ em)

Where? (ở đâu?)

Everywhere in Vietnam (Khắp nới trên Việt Nam)

When? (Khi nào?)

August in Lunar calendar (Tháng tám âm lịch)

How often? (Bao lấu một lần?)

Every year (Hằng năm)

How? (Như cầm nào?)

Children eat moon cake and parade with star-shaped latterns. (Trẻ em ăn uống bánh trung thu cùng rước đèn ông sao)

Why? (Tại sao?)

To give children their own festival (Để cho trẻ nhỏ có tiệc tùng riêng)

4. Join the questions to lớn the types of answers. There may be more than one correct answer khổng lồ each question. (Nối những câu hỏi với mọi câu trả lời. Bao gồm hơn một câu trả lời chính xác cho từng câu hỏi)

Who: person (dùng nhằm hỏi “ai”, sử dụng cho người)Why: reason (hỏi trong thắc mắc Tại sao- lý do)Which: whole sentence (limited options) (Hỏi trong câu hỏi lụa chọn)Whose: belonging to a person/ thing (Hỏi các tài sản trực thuộc về một bạn hoặc trang bị nào)What: whole sentence (Hỏi cả câu)When: time (hỏi về thời gian)Where: place (Hỏi về địa điểm)How: manner (Hỏi về tính chất chất, như thế nào?)

5. Phuong is doing an interview for VTV. Can you match her questions with the interviewee"s answers? (Phương đang có tác dụng một chất vấn cho VTV. Bạn cũng có thể nối những thắc mắc của cô ấy với câu trả lời của tín đồ được vấn đáp không?)

Here I am with Elephant Race organizer, Phong Nguyen. What’s this festival all about, Phong? (Tôi đang có mặt cùng cùng với người tổ chức triển khai cuộc đua voi, Phong Nguyễn. Tiệc tùng này nói về gì vậy Phong?)=>It’s a race between elephants that are ridden by their owners, but really it’s a celebration of elephants. (Nó là 1 cuộc đua một trong những con voi được công ty của nó cưỡi, nhưng nó thật sự là một trong những lễ kỷ niệm những nhỏ voi.)When’s it held? (Nó được tổ chức triển khai khi nào?)=>It’s normally in March. (Thường trong tháng Ba.)Where is it held? (Nó được tổ chức triển khai ở đâu?)=>It’s always held in Daklak. The location can change though - sometimes it’s in Don village, sometimes near the river. (Nó luôn luôn được tổ chức ở Đắk Lắk. Mặc dù địa điểm có thể thay đổi - thỉnh thoảng nó nghỉ ngơi buôn Đôn, thỉnh phảng phất gần mẫu sông.)Why’s it held? (Tại sao nó được tổ chức?)=>Elephants are really important. They work really hard for us. The festival is our way of saying “thank you” to them. (Voi thiệt sự khôn cùng quan trọng. Chúng thao tác thật sự chăm chỉ. Tiệc tùng là cách shop chúng tôi nói lời cảm ơn mang đến chúng.)Who comes lớn the festival? (Ai mang lại lễ hội?)=>Many elephants owners and local people. Also, there are more and more tourists every year. (Nhiều công ty voi và bạn dân địa phương. Cũng có ngày càng nhiều khác nước ngoài mỗi năm.)How vị elephants win the race? (Làm sao những con voi chiến thắng?)=>Well, they have lớn reach the finish line first. (À, chúng cần đến được gạch đích đầu tiên.)

6.Now make questions for the underlined parts.(Bây giờ tạo câu hỏi cho gần như phần gạch ốp dưới)

I bought this T-shirt for my brother in Sydney. (Tôi mua cái áo co dãn này cho anh trai tôi sinh hoạt Sydney.)=>Where did you buy this T-shirt for your brother? (Bạn mua cái áo co dãn này cho anh trai bạn ở đâu?)I love music, so I go lớn the music festival almost every summer.(Tôi yêu âm nhạc, chính vì vậy tôi đến liên hoan âm nhạc hầu như mỗi mùa hè.)=>How often vày you go khổng lồ the music festival? (Bạn mang đến với lễ hội âm nhạc hay xuyên như vậy nào?)My friensd saved money to fly to Spain. (Bạn bè tôi tiết kiệm ngân sách tiền để cất cánh đến Tây Ban Nha.)=>Why did your friends save money? (Tại sao anh em bạn tiết kiệm ngân sách tiền?)We went to lớn the Flower festival in da Lat last year.

Xem thêm: Thái Ất Tử Vi Ất Mão Nam Mạng 2021 Tuổi Ất Mão Nam Mạng, Xem Tử Vi 2021 Tuổi Ất Mão Nam Mạng

(Chúng tôi đã đi đến tiệc tùng, lễ hội hoa Đà Lạt vào khoảng thời gian trước.)=>When did you go lớn Flower Festival in Dalat? (Bạn đi liên hoan tiệc tùng hoa Đà Lạt khi nào?)During Tet, the Vietnamese decorate their houses with apricot or peach blossom. (Vào dịp Tết, người vn trang trí bên cửa bằng hoa mai hoặc hoa đào.)=>How vị the Vietnamese decorate their houses during Tet? (Người việt nam trang trí nhà cửa vào dịp Tết như thế nào?)

7. Game: FESTIVAL MYSTERY

Work in groups. One student thinks of any festival he/she likes. Other students ask questions about the festival to find out what festival it is. Remember to use H/Wh-questions & adverbial phrases.(Làm theo nhóm. Một học sinh nghĩ về nhiều tiệc tùng mà cậu ấy/ cô ấy thích. Những học viên khác hỏi những thắc mắc về tiệc tùng để kiếm tìm ra tiệc tùng đó là gì. Lưu giữ sử dụng câu hỏi H/ WH và các trạng từ.)

A: Where is the festival held? (Lễ hội được tổ chức ở đâu?)B: In the US and some other countries in the world. (Ở Mỹ cùng vài nước khác trên cố gắng giới.)A: When bởi vì people celebrste it? (Người ta tổ chức liên hoan tiệc tùng khi nào?)B: On October 32st. (Vào ngày 31 tháng 10.)A: What bởi people do? (Người ta có tác dụng gì?)B: They put pumpkin laterns outside their homes. (Họ để lồng đèn túng thiếu ngô phía bên ngoài nhà.)A: Is it Halloween? (Nó là Halloween nên không?)B: Yes, it is. (Đúng vậy.)