Tiếng anh 10 hệ 7 năm

     

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants khổng lồ know about the centre và ask you tell him / her the facts


Câu 1

A letter of complaint

(Thư năng khiếu nại)

*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên bạn dạng ngữ

Mỗi lớp không thực sự 20 học viên

Băng học cùng sách miễn phí

Tất cả phòng học bao gồm máy ổn định không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to lớn know about the centre and ask you tell him / her the facts

(Sau khi học hai tuần trên Trung vai trung phong tiếng Anh mang lại Hôm Nay, em phân biệt mọi việc tệ sợ hơn đông đảo gì bài xích quảng cáo nói. Một người các bạn của em mong muốn biết về Trung tâm và yêu mong em kể mang đến cậu/cô ấy số đông sự thật.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 hệ 7 năm

)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm việc từng đôi. Điền bài đối thoại bên dưới.)


A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than trăng tròn students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: vày you get không tính phí books & cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________


A: What don"t you like most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. To 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going to do?

B: I am going to write a letter of complaint to lớn the director of the centre.

Lời giải đưa ra tiết:

1. I"m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, và even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had khổng lồ pay for them, & most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: các bạn có sử dụng rộng rãi với việc học tại trung trọng điểm tiếng Anh thời nay không?

B: Không, tôi không phù hợp với nó.

A: toàn bộ giáo viên đều là người phiên bản xứ à?

B: Không, ko phải toàn bộ đều là đông đảo người bản xứ, và thậm chí một số người chưa hẳn là giáo viên siêng nghiệp.

A: lăng xê nói rằng không có hơn 20 học sinh trong 1 lớp học. Điều kia đúng không?

B: Không,điều kia không đúng. Có một vài lớp học với hơn 30 sinh viên nhất là trong những lớp học cho người mới bắt đầu.

A: Sách và băng đĩa học miễn phí à?

B: Tôi đã phải trả tiền mang đến họ, và phần lớn các cuốn sách được sao chụp, không phải được in.

A: Phòng học tập thì sao? gồm điều hòa không gian không?

B: Không, chỉ một số trong những trong số họ, ít hơn.

A: Điều chúng ta không thích nhất sinh sống lớp học tập là gì?

B: Là giờ đồng hồ học. Bọn họ nói rằng lớp học từ 5:30 mang đến 8:30 nhưng đa số mọi lớp học tập đều chấm dứt sớm.

A: À, hầu hết thứ đầy đủ khác so với đầy đủ gì pr nói. Bạn ý định làm gì?

B: bản thân định viết thư phàn nàn đến giám đốc trung tâm. 


Task 2

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

Xem thêm: Giải Giải Bài 60 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 60 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 2

(Sử dụng tin tức ở bài bác đối thoại của bài xích tập 1, điền lá thư năng khiếu nại dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to lớn complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you and getting a quick resolution of the problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải chi tiết:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact, there are only some of them, and to make the matter worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. & in the advertisement, you say books and tape cassettes are free, but we had to pay for them. And the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late and finish early!

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward lớn hearing from you & to getting a quick resolution of the problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh mang đến Trung chổ chính giữa hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng hai năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này nhằm phàn nàn về chất lượng dịch vụ nhát tại trung vai trung phong của ngài. Mọi thứ ngoài ra tệ hơn phần nhiều gì nói trong quảng cáo. 

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên ở trung tâm chỉ là người bản xứ, nhưng thực tế chỉ có một số trong những người trong các họ, và tồi tệ hơn, nhiều người trong những họ không chuyên nghiệp hóa chút nào.

Thứ hai, hầu hết các lớp học đều sở hữu hơn đôi mươi sinh viên. Cùng trong quảng cáo, ngài nói sách và băng cassette là miễn phí, nhưng chúng tôi phải trả tiền cho chúng. Với điều khiến công ty chúng tôi khó chịu là hầu hết các chống đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học tập không hệt như trong quảng cáo: những lớp học muộn và hoàn thành sớm!

Để xử lý vấn đề, tôi yêu ước ngài hoàn trả tiền mang lại tôi. Hẳn nhiên là bản sao biên nhận.

Xem thêm: Mua Bán Máy Phát Điện Nhật Bãi 1Kw, Máy Phát Điện Nhật Bãi

Tôi ước muốn được nghe từ bỏ ngài cùng để giải quyết nhanh vấn đề. Vui lòng contact với tôi theo địa chỉ trên hoặc qua smartphone theo số (04) 7. 222999.