Bài 1 Sgk Toán 10 Trang 13

     

Hướng dẫn giải bài bác §2. Tập hợp, Chương I. Mệnh đề. Tập hợp, sách giáo khoa Đại số 10. Nội dung bài giải bài xích 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập đại số gồm trong SGK sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 10 trang 13

Lý thuyết

I. Khái niệm tập hợp

1. Tập hợp cùng phần tử

Tập hợp (còn gọi là tập) là 1 khái niệm cơ phiên bản của toán học, không tư tưởng .

Tập phù hợp thường được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa như: A, B, C, D, …. Các phần tử của tập hợp để trong cặp vết .

Để chỉ phần tử a nằm trong tập hòa hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)

Tập vừa lòng không chứa phần tử nào điện thoại tư vấn là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

2. Cách xác định tập hợp

Ta có thể xác định tập hợp bằng 1 trong hai phương pháp sau:

a) Liệt kê những phần trường đoản cú của nó:

Mỗi thành phần liệt kê một lần, thân các phần tử có lốt phẩy hoặc che dấu chấm phẩy chống cách. Nếu như số lượng thành phần nhiều có thể dùng dấu tía chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

b) Chỉ ra tính chất đặc thù cho các bộ phận của nó

Tính chất này được viết sau dấu gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ và x 2-5x+3=0

II. Tập con

Nếu tập A là bé của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .

Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;…;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) cùng A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Nếu (A subset B) cùng (B subset C) thì (A subset C.)

III. Tập hợp bằng nhau

(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) giỏi (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu thứ Ven:

*

Ta bao gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)

Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc và bài bác tập vào phần hoạt động của học sinh sgk Đại số 10.

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 10 sgk Đại số 10

Nêu lấy một ví dụ về tập hợp.

Dùng kí hiệu $∈$ với $∉$ để viết các mệnh đề sau.

Xem thêm: Question 74 Dissemination Of Information Is Frequently Carried

a) $3$ là một trong những nguyên;

b) $√2$ không phải là số hữu tỉ.

Trả lời:

Ví dụ về tập hợp: toàn thể học sinh lớp 10A

a) $3 ∈ Z$

b) $√2 ∉ Q$

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 10 sgk Đại số 10

Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của $30$.

Trả lời:

$A =$ $1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30$

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 11 sgk Đại số 10

Tập vừa lòng $B$ các nghiệm của phương trình 2x2 $– 5x + 3 = 0$ được viết là $B =$ 2x2 – 5x + 3 = 0

Hãy liệt kê các phần tử của tập phù hợp $B$.

Trả lời:

Các phần tử của tập phù hợp $B$:

$B =$ $3/2;1$.

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 11 sgk Đại số 10

Hãy liệt kê các bộ phận của tập hợp: $A =$ x ∈ R

Trả lời:

Do phương trình x2 $+ x + 1 = 0$ vô nghiệm đề nghị tập đúng theo $A$ không có phần tử nào.

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 11 sgk Đại số 10

Biểu vật minh họa trong hình nói gì về quan hệ nam nữ giữa tập hợp các số nguyên $Z$ cùng tập hợp những số hữu tỉ $Q$? nói theo một cách khác mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay không ?

*

Trả lời:

Tập hợp các số nguyên $Z$ phía bên trong tập hợp những số hữu tỉ $Q$.

Có thể nói mỗi số nguyên là một trong những hữu tỉ

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 12 sgk Đại số 10

Xét nhì tập hợp:

$A = $ n ∈ N

$B = $ n ∈ N

Hãy bình chọn các tóm lại sau:

a) $A ⊂ B$; b) $B ⊂ A$

Trả lời:

Kết luận $A$ đúng

Kết luận $B$ đúng

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

thuocmaxman.vn giới thiệu với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập đại số 10 kèm bài xích giải chi tiết bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản của bài xích §2. Tập thích hợp trong Chương I. Mệnh đề. Tập hòa hợp cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10

1. Giải bài bác 1 trang 13 sgk Đại số 10

a) đến A = {(x in mathbbN)|x

2. Giải bài 2 trang 13 sgk Đại số 10

Trong nhị tập hợp $A$ cùng $B$ bên dưới đây, tập hòa hợp nào là nhỏ của tập hợp còn lại ? hai tập hòa hợp $A$ và $B$ có cân nhau không?

a) $A$ là tập hợp các hình vuông

$B$ là tập hợp những hình thoi.

b) $A =$ n là 1 trong ước thông thường của 24 cùng 30

$B =$ n ∈ N.

Bài giải:

a) Ta đã biết “hình vuông là hình thoi tất cả một góc vuông” buộc phải mỗi bộ phận $A$ là một phần tử của $B$.

Vậy (Asubset B.) Ngược lại, có ít nhất một hình thoi sau đây:

Hình thoi $ABCD$ cùng với (widehatA=60^0) không hẳn là hình vuông.

Xem thêm: Câu 2:Phân Tích Nội Dung Cơ Bản Của Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên Của Đảng ?

Vậy (B otsubset A) do đó: (left{eginmatrix Asubset B\ B otsubset A endmatrix ight.)

b) Viết bên dưới dạng liệt kê:

$A = $$1, 2, 3, 6$

$B = $$1, 2, 3, 6$

Vậy (left{eginmatrix Asubset B\ Bsubset A endmatrix ight.Rightarrow A=B)

3. Giải bài bác 3 trang 13 sgk Đại số 10

Tìm toàn bộ các tập con của tập phù hợp sau

a) $A =$ $a, b$;

b) $B =$ $0, 1, 2$.

Bài giải:

a) Các tập nhỏ của $A$ là:

(A_1=varnothing ; A_2=left a ight ;A_3=left b ight ; A_4=left a;b ight \)

b) Các tập bé của $B$ là:

(B_1=varnothing ; B_2=left 0 ight ;B_3=left 1 ight ; B_4=left 2 ight \)

(B_5=left ;1 ight ;B_6=left 0;2 ight ;B_7=left 1;2 ight ; B_8=left 0;1;2 ight ;)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10!