Bài 1 sgk toán 12 trang 18

     

Bước 2: Tính f′(x). Tìm các điểm nhưng mà tại đó f′(x) bằng 0 hoặc f′(x) không xác định.

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 12 trang 18

Bước 3: Lập bảng thay đổi thiên.

Bước 4: trường đoản cú bảng biến chuyển thiên suy ra các điểm cực trị.


a) TXĐ: D = R

y" = 6x2 + 6x - 36

y" = 0 ⇔ x = -3 hoặc x = 2

Bảng phát triển thành thiên:

*

Kết luận :

Hàm số đạt cực lớn tại x = -3 ; yCĐ = 71

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2; yCT = -54.

b) TXĐ: D = R

y"= 4x3 + 4x = 4x(x2 + 1) = 0;

y" = 0 ⇔ x = 0


Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đạt cực tiểu trên x = 0; yCT = -3

hàm số không có điểm rất đại.

Xem thêm: Đối Tượng Của Vi Phạm Hành Chính Là, Ví Dụ Về Vi Phạm Hành Chính 2022

c) TXĐ: D = R 0

*

y" = 0 ⇔ x = ±1

Bảng biến đổi thiên:

*

Vậy hàm số đạt cực lớn tại x = -1; yCĐ = -2;

hàm số đạt cực tiểu tại x = 1; yCT = 2.

d) TXĐ: D = R

y"= (x3)’.(1 – x)2 + x3.<(1 – x)2>’

= 3x2.(1 – x)2 + x3.2(1 – x).(1 – x)’

= 3x2(1 – x)2 - 2x3(1 – x)

= x2.(1 – x)(3 – 5x)

y" = 0 ⇔ x = 0; x = 1 hoặc x = 3/5

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đạt cực to tại x = 

*

hàm số đạt cực tiểu tại xCT = 1.

Xem thêm: Since The Situation Was So Bad, She Should_________ Care Of Much Earlier

(Lưu ý: x = 0 không phải là rất trị bởi tại đặc điểm này đạo hàm bằng 0 mà lại đạo hàm ko đổi dấu khi đi qua x = 0.)


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 12 hay tốt nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải mã miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt câu hỏi