Bài 1 Trang 82 Sgk Toán 7 Tập 1

     

Vẽ hai tuyến phố thẳng(xx") và(yy") giảm nhau tại(O) như hình(2.) Hãy điền vào ô trống trong những phát biểu sau:a) Góc(xOy) với góc ... Là hai góc đối đỉnh vì chưng cạnh(Ox) là tia đối của cạnh(Ox") cùng cạnh(Oy) là ... Của cạnh(Oy".)b) Góc(x"Oy) là góc(xOy") là ... Bởi cạnh(Ox) là tia đối của cạnh ... Với cạnh ...

*
Bạn đang xem: Bài 1 trang 82 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Hai góc đối đỉnh là nhì góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Bài giải:

a) Góc(xOy) cùng góc(x"Oy") là hai góc đối đỉnh vị cạnh(Ox) là tia đối của cạnh(Ox") và cạnh(Oy) là tia đối của cạnh(Oy".)

b) Góc(x"Oy) và góc(xOy") là nhị góc đối đỉnh vì cạnh(Ox") là tia đối của cạnh(Ox) và cạnh(Oy) là tia đối của cạnh(Oy".)


*Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ I, Những Thông Dụng

Tham khảo giải mã các bài tập bài 1: hai góc đối đỉnh - luyện tập (trang 82-83) khác • Giải bài 1 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhì đường... • Giải bài 2 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy điền vào chỗ... • Giải bài bác 3 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường thằng... • Giải bài 4 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc(xBy) có... • Giải bài xích 5 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ góc(ABC) có... • Giải bài 6 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai tuyến phố thẳng... • Giải bài 7 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 bố đường... • Giải bài 8 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhị góc gồm chung... • Giải bài bác 9 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc... • Giải bài bác 10 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Đố. Hãy vẽ một...


Xem thêm: Please Wait - Talk About Something You Enjoyed Doing In A Group

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7