BÀI 10 SGK TOÁN 9 TẬP 1 TRANG 76

     

Vẽ một tam giác vuông gồm một góc nhọn (34^o) rồi viết các tỉ con số giác của góc (34^o).

 
Bạn đang xem: Bài 10 sgk toán 9 tập 1 trang 76

Bước 1. Vẽ đoạn trực tiếp AC cùng với độ dài bất kì.Bước2. Từ bỏ A dựng tia Ax vuông góc với đoạn trực tiếp ACBước3. Từ C cần sử dụng thước đo góc vẽ tia Cy thế nào cho góc ACy bởi (34^o).Bước4. Ax với Cy giảm nhau tại B.Bước5. Nối các điểm lại cùng nhau ta được tam giác ABC.
*
Tỉ số lượng giác của góc(widehatC=34^o) là:( eginalign & sin34^o=dfracABBC;cos34^o=dfracACBC \ và operatornametg34^o=dfracABAC;operatornamecotg34^o=dfracACAB \ endalign)

Ghi nhớ:

Cho tam giác ABC vuông trên A, lúc đó

( eginalign & sin B=dfracACBC;cos B=dfracABBC \ & operatornametgB=dfracACAB;operatornamecotgB=dfracABAC \ endalign)
Xem thêm: Anna Is Holding Her Shopping Bag With One Hand And Turning The Door Handle With ______

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn khác • Giải bài 10 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Vẽ một tam giác vuông... • Giải bài bác 11 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác ABC vuông... • Giải bài 12 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy viết những tỉ số... • Giải bài xích 13 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Dựng góc nhọn... • Giải bài bác 14 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 áp dụng định nghĩa... • Giải bài xích 15 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác ABC vuông... • Giải bài 16 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác vuông có... • Giải bài 17 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) vào hình...


Xem thêm: Viết Thư Bằng Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, 5 Bài Mẫu Viết Thư Cho Bạn Bằng Tiếng Anh Dễ Hiểu

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9