BÀI 102 TRANG 50 SGK TOÁN 7 TẬP 1

     

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 101 trang 49; Bài 102,103,104,105 SGK trang50 Toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 (Tiếp theo).

Bạn đang xem: Bài 102 trang 50 sgk toán 7 tập 1

→ những em coi lại lý giải giải những bài trước:  Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1 (Bài 96,97,98,99,100 trang 48,49)

Bài 101. Tìm x, biết: a) |x| = 2,5 b) |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2 d) ∣x+1/3∣ – 4 = -1

Đáp án:

a) |x| = 2,5 ⇒ x = ± 2,5

b) |x| = -1,2 Không tồn tại quý hiếm nào của x nhằm |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2 ⇔|x| = 2 – 0,573 ⇔|x| = 1,427 ⇔ x = ±1,427

d) |x+1/3| – 4 = -1 ⇔|x + 1/3| = 3 ⇔

x + 1/3 = 3 ⇔ x = 3 – 1/3 = 8/3hoặc x + 1/3 = -3 ⇔ x = -3 – 1/3 = -10/3

Bài 102 trang 50. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d , (a, b, c, d ≠ 0; a ≠ ± b; c ≠ ± d) hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

*

Đáp án:


*

Bài 103 trang 50 Toán 7 tập 1: heo phù hợp đồng, hai tổ thêm vào chia lãi với nhau theo tỉ trọng 3 : 5. Hỏi từng tổ được chia bao nhiêu nếu tổng thể lãi là 12 800 000 đồng?

Giải: Gọi số tiền lãi từng tổ được chia lần lượt là x (đồng) và y (đồng). Theo đề, ta có: x/3 = y/5 cùng x + y = 12800000


*

Bài 104 trang 50. Một siêu thị có tía tấm vải vóc dài tổng cộng 108m. Sau thời điểm bán đi 1/2 tấm sản phẩm công nghệ nhất, 2/3 tấm máy hai và 3 phần tư tấm thứ bố thì số mét vải còn lại ở bố tấm bởi nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải thời điểm đầu?

Giải: Gọi chiều nhiều năm mỗi tấm vải lần lượt là x (m); y (m); z (m)


*

Bài 105 trang 50. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) √0,01 – √0,25 b) 0,5√100 – √1/4

Đáp án: a) √0,01 – √0,25 = 0,1 – 0,5 = -0,4 b)0,5√100 – √1/4 = 0,5 . 10 – 1/2 = 5 – 0,5 = 4,5

→ Giải bài bác ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Nguồn thuocmaxman.vn


Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm phân số có tử bằng 7, lớn rộng 10/13 và...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: Viết dạng tầm thường của các số hữu tỉ bằng...

Xem thêm: Hình Ảnh Cô Giáo Đang Giảng Bài Hay Chọn Lọc (12 Mẫu), Hình Ảnh Cô Giáo Đang Giảng Bài


*

*

*

thi học tập kì 2 lớp 7 môn giờ Anh: Read the dialogue, then choose the best answer khổng lồ complete the...

Xem thêm: Cách Viết Bản Nhận Xét Hạnh Kiểm Của Học Sinh Chuẩn Nhất, Bảng Tự Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh


thuocmaxman.vn - website siêng về đề thi, kiểm tra và giải bài xích tập từ bỏ lớp 1 đi học 12. Website với hàng triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng người tiêu dùng là học sinh, cô giáo và phụ huynh trên cả nước.