Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

     

Đáp án với Giải bài xích 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập contact giữa lắp thêm tự cùng phép nhân – Chương 4 Toán Đại số lớp 8.

Bài 9. Cho tam giác ABC. Các xác minh sau đúng giỏi sai:a) ∠A + ∠B + ∠C > 180ºb) ∠A + ∠B c) ∠B + ∠C ≤ 180ºd) ∠A + ∠B ≥ 180º

Câu a,d saiCâu b,c đúng

Bài 10. a) đối chiếu (-2).3 và -4,5.b) Từ hiệu quả câu a) suy ra những bất đẳng thức sau:(-2).30 ⇒ (-2).3 b) (-20.3.10 do 10 > 0⇒ (-2) .30 từ bỏ (-2).3 ⇒ (-2).3 + 4,5 ⇒ (-2).3 + 4,5

Bài 11 . Cho a a) 3a + 1 b) -2a – 5 > -2b – 5

a. Trường đoản cú a ⇒ 3a ⇒ 3a + 1 , 3b + 1 (đpcm)
Bạn đang xem: Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Quảng cáo


b. Trường đoản cú a ⇒ -2a > -2b (cộng nhị vế cùng với -5)⇒ -2a + (-5) > -2b + (-5)⇒ -2a – 5 > -2a – 5 (đpcm)

Bài 12. Chứng minh:

a) 4.(-2) + 14 Quảng cáo


Bài này có hai biện pháp giải:

Cách 1: Tính thẳng (Học sinh về bên tự tính rất có thể sử dụng sản phẩm công nghệ tính)

Cách 2: vị -2 ⇒ (-2).4 0)⇒ (-2).4 + 14

Bài 13 trang 40. So sánh a cùng b nếu:a) a + 5 b) -3a > -3bc) 5a – 6 ≥ 5b – 6d) -2a + 3 ≤ -2b + 3

HD: a) từ a + 5 => a + 5 – 5 => a -3b⇒ (-3a) . (-1/3) > (-3b).(-1/3)do -1/3 ⇒ a > b

c) Từ 5a – 6 ≥ 5b – 6=> 5a – 6 + 6 ≥ 5b-6+6=> 5a ≥ 5b=> 5a.1/5 ≥ 5b.1/5=> a ≥ b

Bài 14. Cho a a) 2a + 1 với 2b + 1b) 2a + 1 với 2b + 3

Đáp án: a. Vày a => 2a 0)=> 2a + 1 => 1 + 2b nhưng mà 1 + 2a Theo tính chất bắc cầu=> 1 + 2a xuất xắc 2a + 1
Chủ đề:Xem thêm: Hình Ảnh Hai Mẹ Con Đẹp (Phần 3), Tuyển Tập Ảnh Chụp Mẹ Và Bé Đẹp (Phần 3)


*


*
thi cuối học kì 2 lớp 8 môn Địa: Vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện cơ cấu diện tích s của cha nhóm đất thiết yếu của nước ta"/>

*


*
thi học tập kì 2 lớp 8 môn Địa: Hãy vẽ biểu đồ hình trụ thể hiện nay cơ cấu diện tích s của ba nhóm đất thiết yếu của nước ta"/>

*
thi kì 2 lớp 8 môn Sử năm 2020: Triều đình Huế kí cùng với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất khi nào?"/>

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự, Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự