Bài 11 trang 74 sgk toán 8

     

Tính độ dài những cạnh của hình thang cân(ABCD) trên giấy kẻ ô vuông (h.30, độ lâu năm của cạnh ô vuông là (1cm)).

*