Bài 111 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1

     Bạn đang xem: Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Sử dụng tính chất giao hoán (a+b=b+a), tính chất kết hợp ((a+b)+c=a+(b+c)), và qui tắc phá ngoặc.

Lưu ý: (- (-a) = a)

(- a + (-b) = - (a + b)) 


Lời giải chi tiết

a) ((–13 ) + (–15) + (–8))

(= – (13 + 15 + 8))

(= –36.)

b) (500 – (–200 ) – 210 – 100)

(= 500 + 200 – 210 – 100)

(= 500 + 200 – (210 + 100))

(= 700 – 310 = 390.)

c) (–(–129) + (–119) – 301 + 12)

(= 129 – 119 – 301 + 12)

(= (129 + 12) – (119 + 301))

(= 141 – 420) 

(= –279.)

d) (777 – (–111) – (–222) + 20)

(= 777 + 111 + 222 + 20)

(= (777 + 111 + 222) + 20)

(= 1110 + đôi mươi = 1130. )

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Về Người Cha Già, Tổng Hợp Những Hình Ảnh Đẹp Nhất Về Tình Cha Con

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn
Xem thêm: Tải Bài Hát Cô Giáo Em Là Hoa Êban, Bài Hát Cô Giáo Em Là Hoa Ê

Cảm ơn bạn đã thực hiện thuocmaxman.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.