Bài 115 trang 47 sgk toán 6 tập 1

     

- Đểtìm số nguyên tố, trước hếtta nên xác minh xem số đó có chia hết cho những số nhỏ (từ (1) tới (11)) hay là không bởi thực hiện được những dấu hiệu phân chia hết.

Bài giải:

- các số(f 312; , 213; , 435; , 417)là hợp số bởi vì chúng đều có ướckhác (1)và chủ yếu nó

(Các số trên đều sở hữu ước là(3))

- Số(f 3311)chia hết cho(11)nên (f 3311) là hợp số

- Số(f 67)là số nguyên tố
Bạn đang xem: Bài 115 trang 47 sgk toán 6 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nhân tố - rèn luyện trang 47 khác • Giải bài bác 115 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 các số sau là số... • Giải bài xích 116 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 hotline (P)là tập... • Giải bài 117 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cần sử dụng bảng số nguyên... • Giải bài xích 118 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tổng (hiệu) sau là số... • Giải bài bác 119 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cụ chữ số vào vết *... • Giải bài 120 rèn luyện trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cố kỉnh chữ số vào vệt *... • Giải bài bác 121 rèn luyện trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) tìm kiếm số từ nhiên... • Giải bài xích 122 luyện tập trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vết "X" vào ô... • Giải bài bác 123 rèn luyện trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào bảng sau mọi... • Giải bài 124 luyện tập trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 1 lắp thêm bay tất cả động cơ ra...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài sau


Xem thêm: Viết Về Kỳ Nghỉ Hè Bằng Tiếng Anh Có Dịch (21 Mẫu), Kỳ Nghỉ Hè In English

Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số yếu tố - rèn luyện trang 47
• Giải bài xích 115 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 116 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 117 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 118 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 119 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 120 luyện tập trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 121 luyện tập trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 122 luyện tập trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 123 rèn luyện trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 124 luyện tập trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Bài Hát Một Với Một Là Hai, Hai Thêm Hai Là Bốn, Lời Bài Hát Tập Đếm

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số