BÀI 12 TRANG 40 SGK TOÁN 8 TẬP 1

     

a)(dfrac3x^2 - 12x + 12x^4 - 8x )(= dfrac3(x^2 - 4x + 4)x(x^3 - 8) )(= dfrac3(x- 2)^2x(x - 2)(x^2 + 2x + 4) )(= dfrac3(x- 2)(x - 2)x(x - 2)(x^2 + 2x + 4))(= dfrac3(x- 2)x(x^2 + 2x + 4))b)(dfrac7x^2 + 14x + 73x^2 + 3x)(= dfrac7(x^2 + 2x + 1)3x(x + 1))(= dfrac7(x + 1)^23x(x + 1))(= dfrac7(x + 1)(x + 1)3x(x + 1))(= dfrac7(x + 1)3x)
Bạn đang xem: Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập rèn luyện trang 40 khác • Giải bài bác 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn gàng phân... • Giải bài 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 1 so với tử cùng mẫu... • Giải bài bác 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Áp dụng nguyên tắc đổi...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 40
• Giải bài xích 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Mật Độ Dân Số Là Gì? Cách Tính Mật Độ Dân Số Lớp 7 Hay Nhất Cách Tính Mật Độ Dân Số Lớp 7 Hay Nhất

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Xsbdi 18/11/2021, Kết Quả Xổ Số Bình Định Ngày 18 Tháng 11 /2021

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12