Bài 12 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Cho hình thang cân\(ABCD\) (\(AB // CD, \,AB ). Kẻ các đường cao\(AE,\, BF\) của hình thang. Chứng minh rằng\(DE = CF.\)
Bạn đang xem: Bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:- Trong hình thang, hai cạnh bên bằng nhau.- Dấu hiệu nhận biết hình thang cân:+ Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân+ Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Bài giải

Vì hình thang\(ABCD\) cân (giả thiết)\(\Rightarrow AD = BC; \,\,\widehat{D} = \widehat{C}\)Xét hai tam giác vuông\(AED\) và\(BFC\) có: \(AD = BC\) \(\widehat{D} = \widehat{C}\)Nên\(\triangle{AED} = \triangle{BFC}\) (cạnh huyền – góc nhọn)Suy ra:\(DE = CF\) (cặp cạnh tương ứng)


*Xem thêm: Lần Lượt Là Tiếng Anh Là Gì, Lần Lượt Trong Tiếng Anh Là Gì

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 3: Hình thang cân khác • Giải bài 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài các cạnh... • Giải bài 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho hình thang... • Giải bài 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho hình thang... • Giải bài 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong các tứ... • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho tam giác\(ABC\)...


Xem thêm: Trên Vòng Đo Độ Ở La Bàn Hướng Tây Chỉ ? Trên Vòng Đo Độ Ở La Bàn Hướng Nam Chỉ

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8