Bài 12 Trang 74 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Cho hình thang cân(ABCD) ((AB // CD, ,AB ). Kẻ những đường cao(AE,, BF) của hình thang. Minh chứng rằng(DE = CF.)
Bạn đang xem: Bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:- vào hình thang, hai lân cận bằng nhau.- vệt hiệu nhận biết hình thang cân:+ Hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân+ Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Bài giải

Vì hình thang(ABCD) cân (giả thiết)(Rightarrow AD = BC; ,,widehatD = widehatC)Xét hai tam giác vuông(AED) và(BFC) có: (AD = BC) (widehatD = widehatC)Nên( riangleAED = riangleBFC) (cạnh huyền – góc nhọn)Suy ra:(DE = CF) (cặp cạnh tương ứng)


*Xem thêm: Lần Lượt Là Tiếng Anh Là Gì, Lần Lượt Trong Tiếng Anh Là Gì

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 3: Hình thang cân nặng khác • Giải bài 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài những cạnh... • Giải bài bác 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình thang... • Giải bài xích 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình thang... • Giải bài xích 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong số tứ... • Giải bài xích 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến tam giác(ABC)...


Xem thêm: Trên Vòng Đo Độ Ở La Bàn Hướng Tây Chỉ ? Trên Vòng Đo Độ Ở La Bàn Hướng Nam Chỉ

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học 8