BÀI 18 TRANG 68 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Tam giác(ABC) có(AB = 5cm,, AC = 6cm) và(BC = 7cm.) Tia phân giác của góc(BAC) giảm cạnh(BC) tại(E.) Tính những đoạn(EB, ,EC.)
Bạn đang xem: Bài 18 trang 68 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

Trong tam giác, mặt đường phân giác của một góc phân chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề nhì đoạn ấy.

Áp dụng: đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau:(dfrac a b =dfrac c d =dfrac a+cb+d)

*

( riangleABC) có:(AE)là mặt đường phân giác của(widehatBAC) (giả thiết)(Rightarrow dfracEBEC = dfracABAC)(tính chất đường phân giác)(Rightarrow dfracEBAB = dfracECAC)Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta được:(dfracEBAB = dfracECAC = dfracEB + ECAB + AC = dfracBCAB + AC \ Rightarrow EB = dfracAB.BCAB + AC = dfrac5.76 + 5 = dfrac3511 = 3,18 ,, (cm))Ta có:(BE + EC = BC \ Rightarrow EC = BC - BE = 7 - 3,18 = 3,82 ,, (cm))Vậy(EB = 3,18 cm; , EC = 3,82 cm)


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện (trang 68) khác • Giải bài xích 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC)... • Giải bài bác 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hình thang(ABCD... • Giải bài trăng tròn trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến hình thang(ABCD... • Giải bài bác 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài xích 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Hình 27 đến biết...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 68)
• Giải bài xích 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Những Chiếc Điện Thoại Học Sinh Cấp 2 Tốt, Giá Rẻ Tại Thế Giới Di Động

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cách Tính 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km, Một Lít Xăng Xe Máy Đi Được Bao Nhiêu Km

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12