Bài 2 Trang 17 Sgk Toán 11

     

Hàm số (y=frac1+cosxsinx) xác định khi (sinx eq 0Leftrightarrow x eq k pi,kin mathbbZ)

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k pi,kin mathbbZ ight \)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 17 sgk toán 11

LG b

(y=sqrtfrac1+cosx1-cosx);

Phương pháp giải:

Hàm số có dạng (y = sqrt fracAB ) khẳng định khi và chỉ khi (left{ eginarraylfracAB ge 0\B e 0endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số (y=sqrtfrac1+cosx1-cosx) xác định khi: (frac1 + cos x1 - cos x ge 0)

Vì ( 1 ge cos x ge - 1 Rightarrow 1 + cos x ge 0) với ( 1 - cos x ge 0 )

Do kia (frac1 + cos x1 - cos x ge 0) với mọi (x) thỏa mãn (1 - cos x e 0)

( Leftrightarrow cos x e 1) ( Leftrightarrow x e k2pi ,k in mathbbZ)

Vậy tập xác định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k 2 pi,kin mathbbZ ight \)


LG c

(y=tan(x-fracpi 3));

Phương pháp giải:

Hàm số (y = an x) xác minh khi và chỉ còn khi (x e fracpi 2 + kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số xác định khi (cosleft ( x-fracpi 3 ight ) eq 0) (Leftrightarrow x-fracpi 3 eq fracpi 2+kpi Leftrightarrow x eq frac5pi 6+kpi (kin Z))

Vậy tập xác định của hàm số (D=mathbbR setminus left frac5pi 6+k pi ,kin Z ight \)


LG d

( y=cot(x+fracpi 6)).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = cot x) xác định khi và chỉ khi (x e kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số xác định khi (sin left ( x+fracpi 6 ight ) eq 0)

(Leftrightarrow x+fracpi 6 eq kpi Leftrightarrow x eq -fracpi 6+kpi,kin Z)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D=mathbbR setminus left -fracpi 6+k pi ,kin Z ight \)

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 138 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE
Xem thêm: Những Điều Lý Thú Về Đôi Mắt Ẩn Sĩ Này Màu Gì, Cách Dùng Phù Hiệu Liên Quân

*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Pháp Luật Do Nhà Nước Đại Diện Cho Giai Cấp Nào ?A Nhà Nước Đại Diện Cho Giai Cấp Nào

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.