BÀI 23 LỊCH SỬ 9

     
*

*

Lý thuyết Sử 9 bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 với sự thành lập nước vn Dân công ty Cộng hòa


Lý thuyết Sử 9 bài bác 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 cùng sự thành lập nước việt nam Dân chủ Cộng hòa

I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

* yếu tố hoàn cảnh lịch sử

- mon 5-1945, phân phát xít Đức bị tấn công bại.

Bạn đang xem: Bài 23 lịch sử 9

- mon 8-1945, Nhật đầu sản phẩm Đồng minh không điều kiện.

- Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước lúc quân Đồng minh tiến vào.

- thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

- Ra Quân lệnh số 1 lôi kéo toàn dân nổi dậy.

- trải qua 10 chế độ của chiến trường Việt Minh.

Xem thêm: The Government Is Thinking Of Bringing A Law To Make It Compulsory For Cyclists To Wear Crash Helmets

- Lập ra Ủy ban dân tộc bản địa giải phỏng việt nam (tức cơ quan chính phủ Lâm thời sau này) do Hồ Chí Minh thống trị tịch, qui định Quốc kì, Quốc ca.

- Đại hội vừa bế mạc, sài gòn gửi thư kêu gọi đồng bào toàn quốc đứng lên khởi nghĩa giành thiết yếu quyền.

II. Giành chính quyền ở Hà Nội

- Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức triển khai diễn thuyết, rải truyền đơn, biểu ngữ, kêu gọi tổng khởi nghĩa khắp ở Hà Nội.


*

III. Giành tổ chức chính quyền trong cả nước

- từ ngày 14 cho ngày 18-8, tứ tỉnh lị giành chính quyền nhanh nhất có thể trong toàn quốc là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

IV. Ý nghĩa lịch sử dân tộc và lý do thành công của phương pháp mạng mon Tám. 

- Đối cùng với dân tộc:

Là một đổi mới cố vĩ đại, đã phá vỡ tầng xiềng xích Pháp – Nhật, lật nhào ngai kim cương phong kiến. Việt nam trở thành một nước độc lập dưới chính sách dân chủ Cộng hoà, chuyển nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành bạn dân của một nước độc lập, từ do, làm chủ nước nhà.

Xem thêm: Tả Cánh Đồng Lúa Quê Em Lop 7, Miêu Tả Vẻ Đẹp Của Cánh Đồng Quê

- Đối với vắt giới:

Thắng lợi trước tiên của một nước thuộc địa trong đương đầu tự giải phóng, cổ vũ ý thức đấu tranh của nhân dân những nước trực thuộc địa.