Bài 26 Trang 88 Sgk Toán 9 Tập 1

     

Các tia nắng khía cạnh trời sản xuất với mặt khu đất một góc xê dịch bằng(34^o) với bóng của một tháptrên mặt đất lâu năm 86m (h.30). Tính độ cao của tháp (làm tròn cho mét).

Bạn đang xem: Bài 26 trang 88 sgk toán 9 tập 1

Từ đỉnh tháp ta vẽ một mặt đường thẳng vuông góc với mặt đất.

Xem thêm: Tỉnh Nào Việt Nam Là Kinh Đô Nước Ta Thời Mạc Ở Đâu? Dương Kinh Nhà Mạc Ở Đâu

*


Hướng dẫn:

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông

Khoảng bí quyết từ đỉnh tháp mang lại mặt khu đất là chiều cao của tháp.

Xem thêm: Dập Lá Lách Có Nguy Hiểm Không Biết, Chấn Thương Lách Trong Chấn Thương Bụng Kín

Gọi chiều cao đó là h và vận dụng hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông, ta được:(h=86.operatornametg,34^oapprox 58,left( m ight) )

Vậy tháp cao 58m.


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: một vài hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông khác • Giải bài xích 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 những tia nắng khía cạnh trời... • Giải bài bác 27 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài bác 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến tam giác ABC,... • Giải bài bác 31 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập một trong các hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài xích 32 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một con thuyền...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9