Bài 3 Trang 94 Sgk Toán 10

     
(f(x)>0)khi (xinleft ( -infty; -3 ight )cup left ( frac12;+infty ight ))(f(x)=0)khi (x=-3)hoặc (x=frac12)(f(x)

b. (f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3))

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận.

(f(x)>0)khi (xinleft ( -infty; -3 ight )cup left ( -2;-1 ight ))(f(x)=0)khi (x=-3)hoặc (x=-2)hoặc (x=-1)(f(x)

c. ( f(x) = frac-43x+1-frac32-x)

(=frac5x+11(3x+1)(x-2))

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận.

(f(x)>0)khi (xinleft ( -frac115; -frac13 ight )cup left ( 2;+infty ight ))(f(x)=0)khi (x=-frac115)(f(x)(f(x))không xác minh khi (x=-frac13)và (x=2)

d. (f(x) = 4x^2– 1=(2x-1)(2x+1))

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận.

(f(x)>0)khi (xinleft ( -infty; -frac12 ight )cup left ( frac12;+infty ight ))(f(x)=0)khi (x=pm frac12)(f(x)


Bạn đang xem: Bài 3 trang 94 sgk toán 10

Xem toàn bộ: Giải bài bác 3: vết của nhị thức hàng đầu – sgk Đại số 10 trang 89


Trắc nghiệm đại số 10 bài bác 3: vết của nhị thức bậc nhất
Từ khóa kiếm tìm kiếm Google: Giải câu 1 trang 94 sgk toán đại số 10, giải bài tập 1 trang 94 toán đại số 10, toán đại số 10 câu 1 trang 94, câu 1 bài 3 vết của nhị thức sgk toán đại số 10

Giải những bài bác tập khác


Bình luận


Giải bài xích tập đầy đủ môn khác


Giải SGK 10 Kết nối tri thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải trang bị lí 10 kết nối tri thức
Giải chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học tập 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc 10 liên kết tri thức
Giải Tin học tập 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục kinh tế luật pháp 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng bình yên 10 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải thiết kế technology 10 liên kết tri thức
Giải công nghệ trồng trọt 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục thể hóa học 10 kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải thứ lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử hào hùng 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế điều khoản 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế technology 10 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải thứ lí 10 cánh diều


Xem thêm: Những Mẫu Câu Hỏi Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Về Gia Đình, 12+ Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Về Gia Đình

Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải Tin học 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế pháp luật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng bình yên 10 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 cánh diều
Giải giờ Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học 10
Trắc nghiệm hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm đồ gia dụng lý 10
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm giờ Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học tập 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án vật lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ Anh 10
Giáo án technology 10
Giáo án tin học tập 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk trang bị lí 10
Giải sgk sinh học tập 10
Giải sgk lịch sử 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk tiếng anh 10
Giải sgk tiếng anh 10 mới
*Xem thêm: Nhật Thực 21 Tháng 6 2020 - Xem Nhật Thực 21/6/2020 Lúc Mấy Giờ Việt Nam

Kết nối: