Bài 30 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 19

     

(a) ,, dfrac11120 , extvà , dfrac740;) (b) ,, dfrac24146 , extvà , dfrac613;)

(c) ,, dfrac730, , dfrac1360, , dfrac-940;) (d) ,, dfrac1760, , dfrac-518, , dfrac-6490.)
Bạn đang xem: Bài 30 sgk toán 6 tập 2 trang 19

Hướng dẫn:

Rút gọn phần đa phân số chưa tối giản rồi quy đồng

Bài giải:

a) MSC:(120)

( dfrac740 = dfrac7 . 340 . 3 = dfrac21120)

b)(dfrac24146 = dfrac24 : 2146:2 = dfrac1273)

MSC:(949)

(dfrac1273 =dfrac12 . 13 73. 13 = dfrac156 949; , dfrac613 = dfrac6 . 7313 .73 = dfrac438949)

c) MSC:(120)

(dfrac730 = dfrac7 . 430 . 4 = dfrac28120; \ dfrac1360 = dfrac13 . 260 . 2 = dfrac26120 \ dfrac-940 = dfrac-9 . 340 . 3 = dfrac-27120)

d) MSC:(180)

(dfrac1760 = dfrac17 . 360 . 3 = dfrac51180; \ dfrac-518 = dfrac-5 . 1018 . 10 = dfrac-50180 \ dfrac-6490 = dfrac-64 . 290 . 2 = dfrac-128180)


Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 5: Quy đồng mẫu những phân số - luyện tập trang 19 khác • Giải bài 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng chủng loại các... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhị phân số dưới đây có... • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn gàng rồi quy đồng... • Giải bài xích 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: hai bức ảnh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 5: Quy đồng mẫu các phân số - luyện tập trang 19
• Giải bài 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 36 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Trường Lý Tự Trọng Nha Trang 2021, Trường Trung Học Phổ Thông Lý Tự Trọng, Khánh Hòa

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Chúc Mừng Ngày 8/3/2019 Là Kỷ Niệm Bao Nhiêu Năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ?

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12