Bài 38 sgk toán 9 tập 2 trang 82

     

Trên một đường tròn, lấy liên tục ba cung AC, CD, DB sao cho(sđoversetfrownAC=sđoversetfrownCD=sđoversetfrownDB=60^o). Hai tuyến phố thẳng AC với BD cắt nhau tại E. Hai tiếp con đường của mặt đường tròn trên B và C giảm nhau trên T. Chứng tỏ rằng:

a)(widehatAEB=widehatBTC)

b) CD là tia phân giác của(widehatBCT)
Bạn đang xem: Bài 38 sgk toán 9 tập 2 trang 82

*

a)

Xét đường tròn (O) bao gồm AB là 2 lần bán kính nên( extsđoversetfrownAB=180^o)

Ta có( widehatAEB) là góc có đỉnh ở bên phía ngoài đường tròn nên:

(widehatAEB=dfrac12left( extsđoversetfrownAB- extsđoversetfrownCD ight)=dfrac12left( 180^o-60^o ight)=60^o )

(widehatBTC )là góc có đỉnh ở bên phía ngoài đường tròn nên:

( eginaligned widehatBTC&=dfrac12left( extsđoversetfrownCAB- extsđoversetfrownCDB ight)\&=dfrac12left( extsđoversetfrownAB+ extsđoversetfrownAC- extsđoversetfrownDC- extsđoversetfrownDB ight) \ & =dfrac12left( 180^o+60^o-60^o-60^o ight)=60^o \ endaligned )

Vậy(widehatAEB=widehatBTC )

b)

Ta có:

(widehatDCT )là góc tạo vày tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung DC nên:

(widehatDCT=dfrac12. extsđoversetfrownCD=dfrac12.60^o=30^o )

(widehatDCB) là góc nội tiếp chắn cung DB nên

(widehatDCB=dfrac12. extsđoversetfrownDB=dfrac12.60^o=30^o )

Suy ra(widehatDCT=widehatDCB )

Vậy CD là phân giác của góc( widehatBCT )

 


Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.


Xem thêm: Nêu Tác Hại Của Trùng Sốt Rét, Bệnh Sốt Rét Và Các Biện Pháp Phòng Chống

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 5: Góc tất cả đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc bao gồm ngoài ở bên trong đường tròn khác • Giải bài 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O) và... • Giải bài 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên một đường tròn,... • Giải bài xích 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho AB cùng CD là hai... • Giải bài bác 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm S ở bên... • Giải bài 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm A ở bên... • Giải bài bác 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC nội... • Giải bài xích 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O) và...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học 9


Xem thêm: Lời Bài Hát Cô Và Mẹ Của Tác Giả Nào, Đề Tài Dạy Hát Cô Và Mẹ

bài bác trước bài sau