Bài 43 trang 23 sgk toán 7 tập 1

     
Bài 43 trang 23 SGK Toán 7 Tập 1. Lũy vượt của một tích bởi tích những lũy thừa. . Bài bác 6. Lũy vượt của một trong những hữu tỉ ( tiếp theo)

*

Đố: Biết rằng (1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 10^2 = 385),

đố em tính nhanh được tổng (S = 2^2 + 4^2 + 6^2 + … + 20^2.)

Lũy quá của một tích bằng tích các lũy thừa. Quảng cáo

((x.y)^n=x^n.y^n)

*

(eqalign và S = 2^2 + 4^2 + 6^2 + … + 20^2 cr & S = left( 2.1 ight)^2 + left( 2.2 ight)^2 + left( 2.3 ight)^2 + … + left( 2.10 ight)^2 cr và S = 2^2.1^2 + 2^2.2^2 + 2^2.3^2 + … + 2^2.10^2 cr và S = 2^2.left( 1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 10^2 ight) cr và S = 2^2.385 = 4.385 = 1540 cr )


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu hỏi 4 bài 7 trang 130 Toán 7 Tập 1 : bài xích 7. Định lí Py-ta-go
Bài tiếp theoCâu hỏi 2 bài xích 9 trang 48 Toán 7 Tập 2: trong số số mang lại sau, với mỗi đa thức, số như thế nào là nghiệm của nhiều thức?
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 2 bài xích 9 trang 48 Toán 7 Tập 2: trong những số cho sau, với mỗi nhiều thức, số làm sao là nghiệm...

Bạn đang xem: Bài 43 trang 23 sgk toán 7 tập 1


Câu hỏi 2 bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 7 Tập 2 : vội vàng hình với quan sát:
Câu hỏi 2 bài 2 trang 57 Toán 7 Tập 2: bài bác 2. Dục tình giữa mặt đường vuông góc và đường xiên mặt đường xiên...
Câu hỏi 4 bài 2 trang 58 SGK Toán 7 Tập 2 : bài bác 2. Quan hệ giới tính giữa mặt đường vuông góc và đường xiên...
Câu hỏi 2 bài xích 3 trang 61 Toán lớp 7 Tập 2 : bài xích 3. Quan hệ giữa bố cạnh của một tam giác...

Xem thêm: Cách Phát Âm & Dấu Hiệu Nhận Biết Cách Phát Âm Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất


Câu hỏi 2 bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2 : bài xích 4. đặc điểm ba mặt đường trung tuyến đường của tam giác
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 7


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Hoạt đụng 4 trang 12 Tài liệu dạy – học tập Toán 7 tập 2, quan sát các bảng trên cùng điền vào địa điểm trống
1. Thu thập số liệu thống kê – Tần số - hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...
Bài C2 trang 40 sgk môn Lý 7, tại sao trong phòng bí mật ta hay nghe
Phản xạ âm - tiếng vang - bài xích C2 trang 40 sgk đồ vật lí 7. Vì sao trong phòng kín đáo ta thường xuyên nghe......

Xem thêm: Điều Gì Xảy Ra Khi Nồng Độ Testosterone Trong Máu Cao Có Tác Dụng :


Bài 42 trang 23 sgk Toán 7 tập 1, tìm số tự nhiên n, biết
Tìm số tự nhiên và thoải mái n, biết. Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1 - Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ (...