Bài 44 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1

     
Phân tích những đa thức sau thành nhân tử. Bài xích 44 trang đôi mươi sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1


44. Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a) x3 + (frac127); b) (a + b)3 – (a – b)3

c) (a + b)3 + (a – b)3 ; d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27.

*

a) x3 + (frac127) = x3 + ((frac13))3 = (x + (frac13))(x2 – x . (frac13)+ ((frac13))2)

=(x + (frac13))(x2 – (frac13)x + (frac19))

b) (a + b)3 – (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b) . (a – b) + (a – b)2>Quảng cáo

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2b . (3a3 + b2)

c) (a + b)3 + (a – b)3 = <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a – b) + (a – b)2>

= (a + b + a – b)(a2 + 2ab + b2 – a2 +b2 + a2 – 2ab + b2>

= 2a . (a2 + 3b2)

d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3 . (2x)2 . Y +3 . 2x . Y + y3 = (2x + y)3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27 = 27 – 27x + 9x2 – x3 = 33 – 3 . 32 . X + 3 . 3 . X2 – x3 = (3 – x)3


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 33 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài bác 33. Điền vào khu vực trống() trong các phát biểu sau:
Bài tiếp theoBài 45 trang đôi mươi sgk Toán 8 tập 1, tra cứu x, biết:
Danh sách bài bác tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 45 trang 20 sgk Toán 8 tập 1, search x, biết:
Bài 43 trang 20 môn Toán 8 tập 1, Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:
Lý thuyết Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức: Áp dụng cách thức dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 38 trang 52 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, bài 38. Thực hiện các phép tính sau:
Bài 38. Thực hiện các phép tính sau. Bài bác 38 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1 - Phép nhân các phân...
Câu 59 trang 150 SBT Toán 8 tập 2: cho hình chóp tứ giác hầu hết (h.146). Coi hình cùng điền số tương thích vào
Cho hình chóp tứ giác hồ hết (h.146). Xem hình cùng điền số thích hợp vào những ô còn trống sinh hoạt bảng sau. Câu 59...
Luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 8 tập 1, mang lại hình chữ nhật ABCD. Call M, N, phường lần...

Xem thêm: Cách Làm Siro Táo Ngâm Đường, Cách Làm Siro Táo Đỏ Ngâm Đường


Luyện tập - chủ đề 4 : diện tích s đa giác - luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy – học tập Toán 8...
Bài 6.2 trang 8 Sách bài xích tập Hóa 8: ko khí là 1 hỗn hòa hợp gồm một số chất. Trong số đó tất cả bốn...
Không khí là 1 trong những hỗn đúng theo gồm một vài chất. Trong số đó bao gồm bốn hóa học chiếm tỉ lệ các nhất là các chất...
Câu 9 trang 31 đồ lý 8, Câu 9. Hình 8.9 vẽ một bình kín đáo có gắn thêm thiết bị dung để hiểu mực chất...

Xem thêm: Năm 2022 Valentine Vào Ngày Valentine Là Ngày Mấy, Vào Ngày Bao Nhiêu Âm Lịch?


Áp suất hóa học lỏng - bình thông nhau - Câu 9 - trang 31 SGK vật lý 8. Câu 9. Hình 8.9 vẽ một...