BÀI 5 TRANG 18 SGK GIẢI TÍCH 12

     

Sử dụng nguyên tắc I, tìm những điểm cực đại và cực tiếu của hàm số. Tiếp nối giải phương trình(y_CT>0)( vì(y_CT>0)thì (y_CĐ>0)).

Bạn đang xem: Bài 5 trang 18 sgk giải tích 12

Tập xác định:(D=ℝ).

* cùng với (a=0)thì hàm số (y=-9x+b)không bao gồm cực trị.

* với (a≠0), ta có:

(y"=5a^2x^2+4ax-9,,y"=0⇔5a^2x^2+4ax-9=0⇔left< eginalign & x=-dfrac95a \ & x=dfrac1a \ endalign ight. )

+) Với(ata có bảng trở nên thiên

*

Vì(x_0=dfrac-59)là điểm cực lớn nên(dfrac1a=-dfrac59Leftrightarrow a=-dfrac95 )

Vì các cực trị của hàm số phần đa dương phải giá trị rất tiểu là số dương thì giá bán trị cực to cũng là số dương.

Xem thêm: Bài Giảng Luyện Tập Xây Dựng Cốt Truyện, Cốt Truyện Và Luyện Tập Xây Dựng Cốt Truyện

(y_CT=yleft( -dfrac95a ight)=yleft( 1 ight)=dfrac5a^23+2a-9+b=-dfrac365+b>0Leftrightarrow b>dfrac365 )

+) Với(a>0)ta có bảng trở nên thiên

*

Vì(x_0=dfrac-59)là điểm cực lớn nên(-dfrac95a=-dfrac59Leftrightarrow a=dfrac8125 )

Vì những cực trị của hàm số đông đảo dương phải giá trị cực tiểu là số dương thì giá trị cực lớn cũng là số dương.

(y_CT=yleft( dfrac1a ight)=dfrac53a+dfrac2a-dfrac9a+b>0Leftrightarrow b>dfrac400243)

Vậy(left{ eginalign và a=-dfrac95 \ và b>dfrac365 \ endalign ight. )hoặc(left{ eginalign & a=dfrac8125 \ và b>dfrac400243 \ endalign ight. ) thìcác rất trị của hàm số hầu hết là số đông số dương và(x_0=dfrac-59)là điểm cực đại.

Xem thêm: Ngày Tháng Năm Sinh Của Hiếu Maru, Sơn Hàn Maru

Ghi nhớ: phép tắc xét tìm cực trị: nguyên tắc I.1. Tìm kiếm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định.3. Lập bảng phát triển thành thiên.4. Trường đoản cú bảng trở nên thiên suy ra các điểm rất trị.

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 2: cực trị của hàm số khác • Giải bài xích 1 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng phép tắc I, hãy... • Giải bài xích 2 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng quy tắc II, hãy... • Giải bài 3 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng hàm... • Giải bài bác 4 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng tỏ rằng với... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(a)và... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 xác minh giá trị của...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, mặt trụ, mặt mong - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài xích trước bài xích sau