Bài 50 sgk toán 8 tập 2 trang 33

     

(dfrac2left( 1 - 3x ight)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3left( 2x + 1 ight)4) ;

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: chuyển vế các hạng tử gửi phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình bậc nhất một ẩn.

Bạn đang xem: Bài 50 sgk toán 8 tập 2 trang 33

Bước 4: Kết luận

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac2left( 1 - 3x ight)5 - dfrac2 + 3x10 = 7)(, - dfrac3left( 2x + 1 ight)4)

(Leftrightarrow dfrac4.2left( 1 - 3x ight)20 - dfrac2.(2 + 3x)20 = dfrac14020)(,- dfrac5.3left( 2x + 1 ight)20)

(Leftrightarrow 8left( 1 - 3x ight) - 2left( 2 + 3x ight) = 140 ) (- 15left( 2x + 1 ight))

(Leftrightarrow 8 - 24x - 4 - 6x = 140 - 30x - 15)

(Leftrightarrow - 30x + 4 = 125 - 30x)

(Leftrightarrow 0.x = 121) (Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.


LG c.

(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5) ;

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: chuyển vế các hạng tử gửi phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình số 1 một ẩn.

Bước 4: Kết luận

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)

( Leftrightarrow dfrac5.(5x + 2)30 - dfrac10.(8x - 1)30)(, = dfrac6.(4x + 2)30 - dfrac15030)

(Leftrightarrow 5left( 5x + 2 ight) - 10left( 8x - 1 ight) ) (= 6left( 4x + 2 ight) - 150)

(Leftrightarrow 25x + 10 - 80x + 10) ( = 24x + 12 - 150)

(Leftrightarrow - 55x + trăng tròn = 24x - 138)

(Leftrightarrow - 55x -24x= - 138-20)

(Leftrightarrow - 79x = - 158)

( Leftrightarrow x = left( - 158 ight):left( - 79 ight))

(Leftrightarrow x = 2)

Vậy phương bao gồm nghiệm (x = 2).

Xem thêm: " Suất Cơm Hay Xuất Cơm Hay Xuất Cơm, Từ Nào Đúng Chính Tả Tiếng Việt?


LG d.

(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53) .

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: đưa vế những hạng tử chuyển phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình hàng đầu một ẩn.

Bước 4: Kết luận

Lời giải chi tiết:

 (dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)

 ( Leftrightarrow dfrac3.(3x + 2)6 - dfrac3x + 16 = dfrac6.2x6)(, + dfrac5.26)

(Leftrightarrow 3left( 3x + 2 ight) - left( 3x + 1 ight) = 12x + 10)

(Leftrightarrow 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10)

(Leftrightarrow 6x + 5 = 12x + 10)

(Leftrightarrow 6x-12x= 10-5)

( Leftrightarrow - 6x = 5)

(Leftrightarrow x =dfrac - 56)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm (x =dfrac - 56).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 143 : Luyện Tập Thời Gian, Giải Toán Lớp 5 Trang 143 Luyện Tập

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 126 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp thuocmaxman.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.