BÀI 50 TRANG 29 SGK TOÁN 6 TẬP 2

     

\(\dfrac{-3}{5} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{-6}{10} + \dfrac{5}{10} = \dfrac{-1}{10}\)

\(\dfrac{-1}{4} + \dfrac{-5}{6} = \dfrac{-3}{12} + \dfrac{-10}{12} = \dfrac{-13}{12}\)

\(\dfrac{-3}{5} + \dfrac{-1}{4} = \dfrac{-12}{20} + \dfrac{-5}{20} = \dfrac{-17}{20}\)

\(\dfrac{1}{2} + \dfrac{-5}{6} = \dfrac{3}{6} + \dfrac{-5}{6} = \dfrac{-1}{3}\)

\(\dfrac{-17}{20} + \dfrac{-1}{3} = \dfrac{-51}{60} + \dfrac{-20}{60} = \dfrac{-71}{60}\)

Vậy ta điền vào bảng như sau:

*
Bạn đang xem: Bài 50 trang 29 sgk toán 6 tập 2

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Luyện tập trang 29 khác • Giải bài 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh:\(a) \,\,... • Giải bài 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Cắt một tấm bìa... • Giải bài 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hùng đi xe... • Giải bài 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm năm cách chọn ba... • Giải bài 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp...

Xem thêm: Tả Cảnh Khu Vườn Vào Buổi Sáng Đẹp Trời (16 Mẫu), Tả Cảnh Khu Vườn Vào Buổi Sáng Sớm Lớp 5Xem thêm: Hồng Vân Nguyen Hoang Khoi Nguyen, Con Trai 22 Tuổi Của Nghệ Sĩ Hồng Vân

• Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Xây trường”Em hãy... • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong vở bài tập của... • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh giá trị các... • Giải bài 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong các câu sau đây,...