BÀI 54 TRANG 25 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

Một tàu hỏa bắt buộc chở(1000) khách du lịch. Hiểu được mỗi toa có(12) khoang; mỗi khoang gồm 8chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa nhằm chở không còn số khách hàng du lịch?
Bạn đang xem: Bài 54 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính số hàng khách từng toa trở được.

Bước 2: Tính số khoang nên có.

Bài giải:

Mỗi toa chở được số hành kháchlà:

(12 . 8 = 96)(hành khách)

Ta có:(1000 : 96 = 10 , extdư , 40)

Vậy cần ít nhất (10 + 1 = 11)(toa)để tàu chở được(1000)hành khách.


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 6: Phép trừ và phép phân tách - rèn luyện 1 trang 24 - rèn luyện 2 trang 25 khác • Giải bài xích 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Hà Nội, Huế, Nha Trang,... • Giải bài bác 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 các số liệu về kênh... • Giải bài xích 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính cân nặng của... • Giải bài xích 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số tự nhiên và thoải mái (x),... • Giải bài 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô trống sao... • Giải bài xích 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Trong phép phân tách cho... • Giải bài 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số tự... • Giải bài 48 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài xích 49 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bởi cách... • Giải bài 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng máy tính bỏ túi... • Giải bài xích 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền số thích... • Giải bài xích 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Tính nhẩm bằng... • Giải bài 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 chúng ta Tâm... • Giải bài xích 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Một tàu hỏa cần... • Giải bài 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng laptop bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Hãy Nêu Đặc Điểm Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa, Nêu Đặc Điểm Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa

bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 6: Phép trừ với phép phân tách - luyện tập 1 trang 24 - luyện tập 2 trang 25
• Giải bài bác 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 47 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 48 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 49 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 54 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 55 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Bài Kể Chuyện Một Nhà Thơ Chân Chính Tiếng Việt Lớp 4

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số