Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

     

(3.(2x^2 + x - 6) = 6x^2 + 3x - 18 \ (2x - 3).(3x + 6) = 6x^2 + 12x - 9x - 18 = 6x^2 + 3x - 18 \ Rightarrow 3.(2x^2 + x - 6) = (2x - 3).(3x + 6) \ Rightarrow dfrac32x - 3 = dfrac3x + 62x^2 + x - 6)

b) Ta có:

(2.(x^3 + 7x^2 + 12x) = 2x^3 + 14x^2 + 24x\ (2x^2 + 6x)(x + 4) = 2x^3 + 8x^2 + 6x^2 + 24x = 2x^3 + 14x^2 + 24x\ Rightarrow 2.(x^3 + 7x^2 + 12x) = (2x^2 + 6x)(x + 4)\ Rightarrow dfrac2x + 4 = dfrac2x^2 + 6xx^3 + 7x^2 + 12x)

Lưu ý: không tính cách giải trên bạn cũng có thể chứng minh nhì phân thức bằng nhau bằng cách thu gọn gàng phân thức.
Bạn đang xem: Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập B. Bài bác tập khác • Giải bài 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ mỗi cặp... • Giải bài bác 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tiến hành các phép... • Giải bài 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 a) đến biểu... • Giải bài bác 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến biểu... • Giải bài xích 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tìm kiếm điều kiện... • Giải bài xích 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm giá chỉ trị... • Giải bài bác 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Viết mỗi phân thức sau... • Giải bài 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm quý giá của phân...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
B. Bài tập
• Giải bài bác 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Giải Địa Lý Lớp 6 Bài 2 Bản Đồ Cách Vẽ Bản Đồ Cách Vẽ Bản Đồ

Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: So Sánh 7 Kỳ Quan Thế Giới Trung Đại Còn Tồn Tại Không? 7 Kỳ Quan Thế Giới Cổ Đại Được Phục Dựng 3D

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12