Bài 6 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 38

     

d) cần sử dụng đồ thị để cầu lượng vị trí các điểm bên trên trục hoành biểu diễn những số (sqrt3; sqrt7).

Bạn đang xem: Bài 6 sgk toán 9 tập 2 trang 38


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) giải pháp vẽ đồ dùng thị hàm số (y=ax^2).

 +) khẳng định các điểm ((1; a)) cùng ((2; 4a)) và các điểm đối xứng của chúng qua (Oy).

 +) Vẽ parabol trải qua gốc (O(0;0)) và những điểm trên.

b) Để tính (f(x_0)) ta cầm cố (x=x_0) vào phương pháp hàm số (y=f(x)).

c) hy vọng tìm các giá trị (x^2), ta search vị trí những điểm (A) ở trên đồ dùng thị bao gồm hoành độ là (x). Lúc ấy tung độ của (A) là (x^2).

d) muốn tìm vị trí điểm bên trên trục hoành màn biểu diễn số (sqrt a), ta search điểm (B) thuộc đồ thị tất cả tung độ là (a). Khi đó, hoành độ của (B) là vị trí màn trình diễn của (sqrt a).


Lời giải bỏ ra tiết

a) Vẽ trang bị thị hàm số y = x2. 

*

*

b) Ta có (y = f(x) = x^2) nên

(f(-8)=(-8)^2=64.)

(f(-1,3)=(-1,3)^2=1,69).

Xem thêm: Người Con Gái Có Bàn Tay Lạnh Vì 10 Lý Do Sau, Tướng Người Có Bàn Tay Lạnh Có Ý Nghĩa Gì

(f(-0,75)=(-0,75)^2=0,5625).

(f(1,5)=1,5^2=2,25).

c) Theo đồ dùng thị ta có:

+) Để mong lượng giá trị ((0,5)^2) ta tìm điểm (A) thuộc đồ gia dụng thị và có hoành độ là (0,5). Lúc ấy tung độ điểm (A) chính là giá trị của ((0,5)^2).

+) Để mong lượng quý hiếm ((-1,5)^2) ta kiếm tìm điểm (B) thuộc thiết bị thị và bao gồm hoành độ là (-1,5). Lúc ấy tung độ điểm (B) chính là giá trị của ((-1,5)^2).

+) Để ước lượng giá trị ((2,5)^2) ta tìm kiếm điểm (C) thuộc đồ thị và có hoành độ là (2,5). Khi đó tung độ điểm (C) đó là giá trị của ((2,5)^2).

d) Để cầu lượng địa điểm điểm màn biểu diễn (sqrt 3) trên trục hoành ta tìm kiếm điểm (D) thuộc vật thị và bao gồm tung độ là ((sqrt 3)^2=3). Lúc đó hoành độ điểm (D) đó là vị trí màn biểu diễn của (sqrt 3).

Xem thêm: Thái Bình - Xem Phim Tình Thù Hai Mặt Tập 31 Hd Online

Để cầu lượng vị trí điểm biểu diễn (sqrt 7) bên trên trục hoành ta tra cứu điểm (E) thuộc vật dụng thị và gồm tung độ là ((sqrt 7)^2=7). Khi ấy hoành độ điểm (E) chính là vị trí màn trình diễn của (sqrt 7).