Bài 65 trang 94 sgk toán 9 tập 2

     

Đáp án và Giải bài bác 65 trang 94; Bài 66, 67, 68, 69 SGK trang 95 SGK Toán 9 tập 2: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn – Chương 3 hình học.

Bạn đang xem: Bài 65 trang 94 sgk toán 9 tập 2

65. Lấy cực hiếm gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào ô trống vào bảng sau (đơn vị độ dài:cm, có tác dụng tròn kết quả đến chữ thập phân sản phẩm công nghệ hai).

Bánkính R của đgtròn

10

3

Đường kính d của đgtròn10

3

Độdài C của đgtròn

20

25,12

Từ C = 2πR => R = C/2Π; C = πd => d= C/Π.

Vậy dùng các công thức trên nhằm tìm các giá trị chưa chắc chắn trong ô trống. Ta điền vào bảng sau:

Bánkính R của đgtròn

10

(5)

3

(1,5)

(3,2)

(4)

Đường kính d của đgtròn

(20)

10

(6)

3

(6,4)

(8)

Độdài C của đgtròn

(62,8)

(31,4)

(18,84)

(9,42)

20

25,12

66. Tính độ-dài cung 60o của tuyển mộ đường-tròn gồm bánkính 2 dm.

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650mm

HD: a) Áp dụng số vào công thức l = πRn/180ta có:

n= 60o ; R = 2 dm

⇒ l = 3,14.2.60 = 2,09 (dm) ≈ 21 (cm)


Quảng cáo


Vậy độdài cung 60o của đường-tròn gồm R = 2dm là l≈ 21 (cm)

b) Chu vi vành xe đạp có đường kính 650mm là:

C=π.d= 3,14. 650 = 2041 (mm) ≈ 2(m)

Bài 67 trang 95 . Lấy cực hiếm gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân trước tiên và mang đến độ):

Bán kính R của đường-tròn

10 cm

21 cm

6,2 cm

Số đo no của cung-tròn

90o

50o

41o

25o

Độ-dài l của cung-tròn

35,6 cm

20,8 cm

9,2 cm

Giải: Vận dụng công thức: l = πRn/180 để search R hoặc no hoặc l. Ráng số vào, giám sát và đo lường ta tìm được các giá trị không biết trong ô trống và điền vào bảng sau:


Quảng cáo


Bánkính R của đường-tròn

10 cm

(40,8 cm)

21 cm

6,2 cm

(21cm)

Số đo no của cung-tròn

90o

50o

(57o)

41o

25o

Độ-dài l của cung-tròn

(15,7 cm)

35,6 cm

20,8 cm

(4,4cm)

9,2 cm

Bài 68. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng làm sao cho B nằm trong lòng A cùng C. Chứng tỏ rằng độ-dài của nửa đườngtròn đường kính AC bằng tổng các độ-dài của nhị nửa đườngtròn 2 lần bán kính AB và BC.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Xe Rùa Tiếng Anh Là Gì ? Xe Rùa In English

*

Gọi C1, C2, C3 theo lần lượt là độdài của các nửa đường-tròn đường kính AC, AB, BC, ta có:

C1 = π. AC (1)

C2 = π.AB (2)

C3 = π.BC (3)

So sánh (1), (2), (3) ta thấy:

C2 + C3 = π(AB +BC) = π. AC (vì B, nằm giữa A, C).

Vậy C1 = C2+C3 (đpcm)

Bài 69. Máy kéo nông nghiệp & trồng trọt có nhì bánh sau to ra nhiều thêm hai bánh trước.

*
Khi bơm căng, bánh xe pháo sau có đường kính 1,672 m và bánh xe trước có đường kính là 88cm. Hỏi khi bánh xe cộ sau lăn được 10 vòng thì bánh xe cộ trước lăn được mấy vòng?HD: Bánh xe cộ sau là một hình tròn có 2 lần bán kính D =1,672m⇒ Độdài (chu vi) của bánh xe không đúng là Cs=π.D =3,14.1,672 =5,25 (m)Đoạn đường đi của bánh xe sau khi quay được 10 vòng là:S=5,25.10 =52,5 (m)Bánh xe cộ trước là hình tròn trụ có đường kính d =88cm = 0,88m.

Xem thêm: Những Bông Hồng Xanh - Phim Vòng Vây Hoa Hồng Tập Cuối

⇒ Độdài (Chu vi) của bánh xe bằng nhau, suy ra số vòng xoay của bánh trước là: 52,5:2,76 ≈ 19 (vòng)Khi bánh xe pháo sau quay 10 vòng thì bánh xe cộ trước cù 19 vòng.