BÀI 70 TRANG 30 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     

$overlineabcde=a.10000+b.1000+c.100+d.10+e=a.10^4+b.10^3+c.10^2+d.10^1+e.10^0$


Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chính phươnglà số bởi bình phương của một trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một vài chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi $nin mathbbN^*$ ta tất cả :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Bạn đang xem: Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? chất vấn lại dự đoán đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng giải pháp tính, em hãy cho biết thêm số nào to hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ cùng $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ với $5^2$

d) $2^10$ và 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền lốt "X" vào ô đam mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy quá của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số làm sao là lũy thừa của một trong những tự nhiên với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao gồm số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 cho 10.

Xem thêm: Kết Thúc Phim Hai Số Phận Ấn Độ ), Sử Dụng Phím Tắt Trợ Năng Trên Iphone

b)Viết từng số sau ra đời phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20.

Xem thêm: Bộ 20 Đề Văn Lớp 7 Giữa Kì 1 Văn 7 Năm 2021, 2 Bộ Đề Thi Giữa Kì 1 Văn 7 2021

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị những lũy thừa sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$