BÀI 71 TRANG 103 SGK TOÁN 8

     

Cho tam giác(ABC) vuông tại(A.) Lấy(M) là 1 trong những điểm bất kì thuộc cạnh(BC.) Gọi(MD) là con đường vuông góc kẻ từ(M) đến(AB,, ME) là mặt đường vuông góc kẻ từ(M) đến(AC,, O) là trung điểm của(DE.)

a) minh chứng rằng cha điểm(A,, O,, M) trực tiếp hàng.

b) lúc điểm(M) dịch rời trên cạnh(BC) thì điểm(O) di chuyển trên mặt đường nào?

c) Điểm(M) ở chỗ nào trên cạnh(BC) thì(AM) tất cả độ dài nhỏ tuổi nhất?