Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

     
(a) ,, 5.4^2 - 18:3^2 ; hspace2cm \ b),,3^3.18 - 3^3.12 \ c) ,, 39.213 + 87.39 ; \ d) ,, 80 , – <130 , – (12 - 4)^2>)


Bạn đang xem: Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc nhưng mà chỉ tất cả phép tính cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm phép tính nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo đồ vật tự tự trái sang trọng phải

Đối với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc giả dụ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa ta thực hiện theo trang bị tự: nâng lên lũy quá rồi mang lại nhân với chia cuối cùng đến cùng và trừ

Đối với biểu thức có các dấu ngoặc (), < >, ta tiến hành theo thiết bị tự: (() ,,, ightarrow ,,, < > ,,, ightarrow ,,, left ight )

Ta có:

(a) ,, 5.4^2 - 18:3^2 = 5 . 16 - 18 : 9 = 80 - 2 f = 78)

( b) ,, 3^3.18 - 3^3.12 = 3^3 . (18 - 12) = 27 . 6 = f 162)

( c) ,, 39.213 + 87.39 = 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = f 11 , 700)

( eginalign d) ,, 80 – <130 – (12 - 4)^2> &= 80 - (130 - 8^2) \ &= 80 - (130 - 64) \& = 80 - 66 \ & = f 14 endalign)


Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 9: sản phẩm tự tiến hành các phép tính - luyện tập trang 32 khác • Giải bài xích 73 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tiến hành các phép... • Giải bài xích 74 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số thoải mái và tự nhiên (x),... • Giải bài xích 75 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 76 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Trang đố Nga dùng... • Giải bài 77 rèn luyện trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tiến hành phép... • Giải bài bác 78 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính giá trị biểu... • Giải bài xích 79 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền vào chỗ... • Giải bài 80 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô vuông các... • Giải bài bác 81 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng laptop bỏ... • Giải bài bác 82 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: xã hội các...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 9: thứ tự tiến hành các phép tính - luyện tập trang 32
• Giải bài xích 73 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 74 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 75 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 76 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 77 rèn luyện trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 78 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 79 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 80 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 81 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 82 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6


Xem thêm: Sẽ Luôn Thật Gần Bên Anh Sẽ Luôn Là Vòng Tay Ấm Êm, Ánh Nắng Của Anh (Chờ Em Đến Ngày Mai Ost)

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Những Vấn Đề Bức Xúc Của Giáo Dục Hiện Nay, : Quan Điểm Và Giải Pháp

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12