BÀI 74 TRANG 32 SGK TOÁN 6 TẬP 1

     
(a) ,, 541 + (218 – x) = 735 ; \ b) ,, 5(x + 35) = 515 \ c) ,,96 – 3(x + 1) = 42 ; \d) ,, 12x – 33 = 3^2.3^3)


Bạn đang xem: Bài 74 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Số hạng chưa biết = Tổng - Số hạng đang biết.

Thừa số chưa biết = Tích : vượt số vẫn biết.

Số trừ chưa biết = Số bị trừ - Hiệu.

Bài giải:

Ta có:(eginalign a) ,, 541 + (218 – x) &= 735 \ 218 - x &= 735 - 541 \ 218 - x &= 194 \ x &= 218 - 194 \ x &= 24 endalign)

(eginalign b) ,, 5(x + 35) &= 515 \ x + 35 &= 515 : 5 \ x + 35 &= 103 \ x &= 103 - 35 \ x &= 68 endalign)

(eginalign c) ,, 96 - 3(x + 1) &= 42 \ 3(x + 1) &= 96 - 42 \ 3(x + 1) &= 54 \ x + 1 &= 54 : 3 \ x &= 17 endalign)

(eginalign d) ,, 12x - 33 &= 3^2 . 3^3 \ 12x - 33 &= 3^5 \ 12x &= 243 + 33 \ 12x &= 276 \ x &= 23 endalign)

​​


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 9: sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính - luyện tập trang 32 khác • Giải bài 73 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài 74 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số tự nhiên (x),... • Giải bài bác 75 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài 76 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Trang đố Nga dùng... • Giải bài 77 rèn luyện trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 triển khai phép... • Giải bài xích 78 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính quý giá biểu... • Giải bài xích 79 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền vào chỗ... • Giải bài xích 80 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô vuông các... • Giải bài bác 81 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ... • Giải bài bác 82 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: cộng đồng các...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Toán Lớp 4 Quy Đồng Mẫu Số Các Phân Số (Tiếp Theo), Giải Toán Lớp 4 Trang 116, Bài 1,2

bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: sản phẩm tự tiến hành các phép tính - rèn luyện trang 32
• Giải bài 73 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 74 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 75 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 76 trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 77 rèn luyện trang 32 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 78 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 79 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 80 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 81 luyện tập trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 82 rèn luyện trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Anime Boy Lạnh Lùng Trắng Đen Vô Cảm Đẹp Nhất, 100+ Hình Ảnh Anime Boy Lạnh Lùng Trắng Đen

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số