Bài 82 trang 41 sgk toán 6 tập 2

     

Toán vui.

Bạn đang xem: Bài 82 trang 41 sgk toán 6 tập 2

Một nhỏ ong và bạn Dũng cùng xuất hành từ(A) để mang đến (B). Hiểu được mỗi giây ong bay được(5m) cùng mỗi tiếng Dũng đấm đá xe đi được (12km). Hỏi con ong hay chúng ta Dũng đến(B) trước.

Xem thêm: Những Vấn Đề Bức Xúc Của Giáo Dục Hiện Nay, : Quan Điểm Và Giải Pháp


Hướng dẫn:

- mỗi giây bé ong bay được(5m) tức là vận tốc của con ong là (5m/s).

Xem thêm: Writer And Lecturer Helen Keller Dies, Helen Keller Facts

- mỗi giờ Dũng sút xe đi được(12km) có nghĩa là vận tốc của chúng ta Dũng là (12km/h).

Cách 1: Đổi vận tốc của doanh nghiệp Dũng từ(km/h ightarrow m/s)rồi so sánh với tốc độ của nhỏ ong

Cách 2: Đổi vận tốc của nhỏ ong từ(m/s ightarrow km/h )rồi so sánh với vận tốc của chúng ta Dũng

Bài giải:

Cách 1: Đổi vận tốc của người sử dụng Dũng từ(km/h ightarrow m/s)

Vì(1km = 1000m, , 1h = 3600s)

Do đó:(1dfrackmh =1. dfrac10003600m/s = dfrac518m/s)

Vì(5m/s > dfrac518m/s)tức là tốc độ con ong bay nhanh hơn buộc phải con ong vẫn đến(B) trước Dũng

Cách 2: Đổi vận tốc con ong từ(m/s ightarrow km/h )

(học sinh trường đoản cú thực hiên)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài bác 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu sau đây,... • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành bảng nhân sau... • Giải bài xích 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá biểu... • Giải bài 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 địa thế căn cứ vào tính chất... • Giải bài 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Tìm tên một nhà... • Giải bài 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích và chu vi... • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một nhỏ ong và... • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 11: đặc điểm cơ bản của phép nhân phân số - luyện tập trang 40
• Giải bài 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số