Bài 94 trang 46 sgk toán 6 tập 2

     

+) lúc viết một phân số âm dưới dạng láo số ta chỉ việc viết số đối của chính nó dưới dạng láo lếu số rồi để dấu("-" )trước kết quả.

Bài giải:

(dfrac65 = 1 dfrac15) (dfrac73 = 2dfrac13) (-dfrac116 = -1 dfrac56)

 
Bạn đang xem: Bài 94 trang 46 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 13: láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng xác suất với ký... • Giải bài xích 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cộng hai hỗn... • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 triển khai phép nhân... • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài xích 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi phân tách một số... • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phân số sau... • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các phần trăm sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc các phép tính... • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 dứt các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài bác 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc thù các... • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu số nghịch đảo... • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài bác sau


Xem thêm: Chủ Đề Đồ Dùng Gia Đình Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Đồ Dùng Trong Nhà Bằng Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 13: hỗn số. Số thập phân. Xác suất - rèn luyện trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cách Xác Định Số Đôi Cực Từ P Là Gì, Hai Câu Hỏi Về Số Cặp Cực Của Động Cơ

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số