BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 10

     

Tài liệu bao gồm 567 trang, được soạn bởi thầy giáo trần Đình Cư, tổng hợp khá đầy đủ lý thuyết, những dạng toán và bài bác tập từ bỏ cơ bạn dạng đến cải thiện các siêng đề Toán lớp 10 phần Đại số.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 10

*

Khái quát văn bản tài liệu bài giảng cơ bản và nâng cao Toán 10 (Tập 1: Đại số 10):CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.BÀI 1. MỆNH ĐỀ.Dạng 1. Phân biệt mệnh đề, mệnh đề cất biến.Dạng 2. Xét tính phải trái của mệnh đề.Dạng 3. Che định của mệnh đề.Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và nhì mệnh đề tương đương.Dạng 5. Mệnh đề với kí hiệu cùng với mọi, tồn tại.BÀI 2. TẬP HỢP.Dạng 1. Tập hợp cùng các bộ phận của tập hợp.Dạng 2. Tập hợp con và nhì tập hợp bằng nhau.BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.Dạng 1. Giao và hợp của nhị tập hợp.Dạng 2. Hiệu với phần bù của hai tập hợp.Dạng 3. Bài xích toán sử dụng biểu đồ vật Ven.Dạng 4. Chứng tỏ X ⊂ Y. Chứng tỏ X = Y.BÀI 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.Dạng 1. Tìm kiếm giao và hợp những khoảng, nửa khoảng, đoạn.Dạng 2. Xác định hiệu với phần bù những khoảng, đoạn, nửa khoảng.BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ sai SỐ.Dạng 1. Biết số giao động a và độ chính xác d. Ước lượng không nên số tương đối, những chữ số chắc, viết bên dưới dạng chuẩn.Dạng 2. Biết số giao động a cùng sai số kha khá không vượt vượt c. Ước lượng không đúng số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.Dạng 3. Quy tròn số. Ước lượng sai số giỏi đối, không nên số tương đối của số quy tròn.Dạng 4. Không đúng số của tổng, tích và thương.Dạng 5. Khẳng định các chữ số chắn chắn của một vài gần đúng, dạng chuẩn chỉnh của chữ số ngay sát đúng với kí hiệu công nghệ của một số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm.Dạng 2. Tìm tập khẳng định của hàm số.Dạng 3. Tính đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số.Dạng 4. Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.Dạng 5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét tính đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số.Dạng 2. Đồ thị hàm số bậc nhất.Dạng 3. Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng.Dạng 4. Khẳng định hàm số bậc nhất.Dạng 5. Việc thực tế.BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.Dạng 1. Bảng trở nên thiên, tính solo điệu, GTLN cùng GTNN của hàm số.Dạng 2. Xác định hàm số bậc hai.Dạng 3. Đồ thị hàm số bậc hai.Dạng 4. Sự tương giao.Dạng 5. Toán thực tế.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.Dạng 1. Điều kiện xác định của phương trình.Dạng 2. Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm gghiệm của phương trình.Dạng 3. Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.Dạng 1. Phương trình tích.Dạng 2. Phương trình cất ẩn trong giá trị tuyệt đối.Dạng 3. Phương trình đựng ẩn làm việc mẫu.Dạng 4. Phương trình cất ẩn ở trong lốt căn.Dạng 5. Định lý Vi-et và ứng dụng.Dạng 6. Giải với biện luận phương trình.BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.

Xem thêm: Mark The Word(S) Closest In Meaning To The Underlined Word(S): You Could Use Fluorescent Lamps Instead Of Ordinary Light Bulb

Dạng 1. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 2. Giải và biện luận hệ phương trình số 1 ba ẩn.Dạng 3. Giải với biện luận hệ phương trình bậc cao.Dạng 4. Những bài toán thực tiễn phương trình, hệ phương trình.

CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. BẤT ĐẲNG THỨC.Dạng 1. Chứng minh bất đẳng thức phụ thuộc vào định nghĩa với tính chất.Dạng 2. áp dụng bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để chứng tỏ bất đẳng thức với tìm giá bán tri lớn nhất, nhỏ tuổi nhất.Dạng 3. Đặt ẩn phụ vào bất đẳng thức.Dạng 4. áp dụng bất đẳng thức phụ.BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Điều kiện xác minh của bất phương trình.Dạng 2. Cặp bất phương trình tương đương.Dạng 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.Dạng 4. Hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn.BÀI 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét vệt nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Bất phương trình tích.Dạng 3. Bất phương trình đựng ẩn sống mẫu.Dạng 4. Bất phương trình cất trị giỏi đối.BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN.Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 3. Việc tối ưu.BÀI 5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.Dạng 1. Xét vết của tam thức bậc hai vận dụng vào giải bất phương trình bậc hai 1-1 giản.Dạng 2. Ứng dụng về vết của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình tích.Dạng 3. Ứng dụng về lốt của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình đựng ẩn nghỉ ngơi mẫu.Dạng 4. Ứng dụng về vệt của tam thức bậc hai để tìm tập xác minh của hàm số.Dạng 5. Tìm đk của tham số để phương trình bậc nhị vô nghiệm – gồm nghiệm – tất cả hai nghiệm phân biệt.Dạng 6. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai tất cả nghiệm thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước.Dạng 7. Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm – tất cả nghiệm – nghiệm đúng.Dạng 8. Hệ bất phương trình bậc hai.

CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ.BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.BÀI 2. BIỂU ĐỒ.BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.BÀI 4. PHƯƠNG không đúng VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

CHƯƠNG 6. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.BÀI 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.Dạng. Xác minh các yếu hèn tố liên quan đến cung và góc lượng giác.BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT CUNG.Dạng 1. Biểu diễn góc cùng cung lượng giác.Dạng 2. Xác định giá trị của biểu thức đựng góc đặc biệt, góc liên quan quan trọng và vệt của quý giá lượng giác của góc lượng giác.Dạng 3. Chứng tỏ đẳng thức lượng giác, chứng tỏ biểu thức không phụ thuộc vào góc x, đơn giản và dễ dàng biểu thức.Dạng 4. Tính giá trị của một biểu thức lượng giác lúc biết một giá trị lượng giác.BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.

Xem thêm: Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Tổ Chức Thực Hiện Pháp Luật Theo Hiến Pháp Năm 2013

Dạng 1. Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác.Dạng 2. Xác minh giá trị của một biểu thức lượng giác gồm điều kiện.Dạng 3. Minh chứng đẳng thức, dễ dàng và đơn giản biểu thức lượng giác và chứng minh biểu thức lượng giác không phụ thuộc vào vào biến.Dạng 4. Bất đẳng thức lượng giác với tìm giá bán trị phệ nhất, giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức lượng giác.Dạng 5. Minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác.