Bài Giảng Toán Lớp 6

     
Một số xem xét khi áp dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm như thế nào của một trang, hay là muốn chuyển trang tiếp sau hoặc xem lại trang trước. Em kích loài chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 6

♥ ao ước tải tệp tin nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích chuột vào hình tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ máu 1 Tập hợp

§ máu 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số trường đoản cú nhiên.

§ tiết 1 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

§ ngày tiết 2 Tập hợp các số từ bỏ nhiên

§ tiết 3 Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số từ nhiên.

§ tiết 1 Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên

§ tiết 2 Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số trường đoản cú nhiên.

§ tiết 1 Phép nhân, chia những số từ bỏ nhiên

§ huyết 2 Phép nhân, chia các số tự nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ ngày tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

§ máu 3 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

Bài 6. Sản phẩm tự tiến hành các phép tính.

§ máu 1 trang bị tự triển khai các phép tính

§ ngày tiết 2 đồ vật tự tiến hành các phép tính

Bài 7. Quan hệ phân tách hết. đặc thù chia hết.

§ quan hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5.

§ Dấu hiệu phân tách hết đến 2, mang đến 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9.

§ dấu hiệu chia hết mang đến 3, đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. Thích hợp số.

§ Tiết 1 số ít nguyên tố. Hòa hợp số

§ huyết 2 Số nguyên tố. Thích hợp số

Bài 11. Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 6 Bài 7: Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

§ huyết 1 Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tố

§ ngày tiết 2 Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước bình thường và cầu chung mập nhất

§ tiết 1 Ước chung và ước chung bự nhất

§ máu 2 Ước tầm thường và mong chung khủng nhất

§ huyết 3 Ước phổ biến và cầu chung mập nhất

Bài 13. Bội bình thường và bội chung bé dại nhất

§ huyết 1 Bội tầm thường và bội chung nhỏ nhất

§ ngày tiết 2 Bội tầm thường và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ huyết 3 Bội phổ biến và bội chung nhỏ dại nhất

Bài tập cuối chương I

§ máu 1 Ôn tập chương I

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết một số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp những số nguyên

§ huyết 1 Tập hợp những số nguyên

§ tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ máu 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng những số nguyên

§ ngày tiết 1 Phép cộng các số nguyên

§ tiết 2 Phép cộng những số nguyên

§ tiết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

§ tiết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

§ ngày tiết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

Bài 5. Phép nhân những số nguyên

§ tiết 1 Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan liêu hệ phân tách hết vào tâp hòa hợp số nguyên.

§ ngày tiết 1 Phép phân chia hết hai số nguyên. Quan lại hệ phân tách hết trong tâp thích hợp số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép chia hết hai số nguyên. Quan lại hệ phân tách hết vào tâp hòa hợp số nguyên

§ tiết 3 Phép phân chia hết nhị số nguyên. Quan liêu hệ phân chia hết vào tâp thích hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ máu 1 Ôn tập chương II

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tứ kinh doanh

§ tiết 1 Đầu tư kinh doanh

§ huyết 2 Đầu tư kinh doanh

§ huyết 3 Đầu bốn kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ ngày tiết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ ngày tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ tiết 1 Hình bình hành

§ ngày tiết 2 Hình bình hành

§ ngày tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ tiết 1 Hình thang cân

§ tiết 2 Hình thang cân

§ ngày tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình tất cả trục đối xứng.

§ máu 1 Hình gồm trục đối xứng

§ tiết 2 Hình có trục đối xứng

Bài 6. Hình có tâm đối xứng.

§ ngày tiết 1 Hình gồm tâm đối xứng

§ huyết 2 Hình bao gồm tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ ngày tiết 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ ngày tiết 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ huyết 1 Ôn tập chương III

§ huyết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so với và xử lí dữ liệu.

Xem thêm: Sarah Will Be Very Annoyed If Dave, _____ Her This Evening

Bài 2. Biểu đồ cột kép.

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trong những trò đùa và thí nghiệm đối chọi giản

Bài 4. Tỷ lệ thực nghiệm trong một số trò nghịch và thí nghiệm đơn giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số cùng với tử và chủng loại là số nguyên

Bài 2. So sánh những phân số. Lếu số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và có tác dụng tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai việc về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau. Hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Bố trí thành các vị trí trực tiếp hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!