CÁC DẠNG BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

     

Làm bài xích tập là trong những cách cực tốt để cụ chắc kỹ năng và kiến thức đã học. đọc được điều đó, Step Up giúp các em tổng đúng theo lại bài bác tập giờ Anh bao gồm: bài bác tập ngữ pháp giờ anh lớp 6, bài bác tập giờ Anh lớp 6 thì vượt khứ đơn, bài tập về những thì, bài bác tập dạng so sánh, bài tập bao gồm đáp án để các em có tác dụng và so sánh tác dụng tại nhà. Hi vọng các em ôn tập xuất sắc và có hiệu quả thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài xích tập tiếng Anh lớp 6 thì lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn 

Thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn là hai thì thường chạm chán trong các bài kiểm tra, bài bác thi, của cả trong tiếp xúc tiếng Anh. Nhì thì này có một vài điểm giống như nhau nên nhiều bạn thường bị nhầm lúc làm bài xích tập hoặc sử dụng. Làm bài xích tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 tiếp sau đây giúp các em phân biệt cụ thể qua những cách sử dụng, cấu trúc, lốt hiệu nhận ra của 2 thì tiếng Anh đặc biệt quan trọng này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) to lớn a new song in his room. Don’t forget lớn take your hat with you to Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) khổng lồ catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The quái vật ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours & nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 6

2. Bài bác tập giờ Anh lớp 6 thì vượt khứ đơn 

Thì thừa khứ đơn để mô tả hành động trong thừa khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là giữa những thì căn bạn dạng nhất, quan trọng đặc biệt nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Cơ mà khi làm bài xích tập thì nhiều người vẫn bị lầm lẫn bởi cấu tạo của nó như thể thì hiện tại Đơn. Tuy nhiên, với thì thừa khứ đơn, ở phần động từ thường, các bạn phải nhớ dạng quá khứ của hễ từ thường, bởi bao hàm động từ không theo quy tắc. Làm bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6 thực hành sau đây để ghi nhớ giải pháp dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at trang chủ all weekend. (stay) Peter ………… lớn the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks & dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken and meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in da Nang. (talk)

3. Bài xích tập tiếng Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng để làm gần diễn đạt một kế hoạch, một dự định, một dự đoán dựa vào bằng triệu chứng ở hiện nay tại. Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 sau đây để cầm cố chắc kiến thức và kỹ năng về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) lớn his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new oto next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) thủ đô new york next week. Are you (fly) khổng lồ America this month? I (get) married this month. They (take) a trip khổng lồ Ha Noi thành phố this month.

4. Bài xích tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi tuyển và giao tiếp, việc sử dụng câu so sánh sẽ giúp đỡ các em gây ấn tượng tốt với người đối diện với năng lực sử dụng ngôn từ của thiết yếu mình. Bao gồm 3 loại so sánh cơ bản: so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Trạng từ và tính tự là công ty điểm ngữ pháp quan trọng, câu hỏi nắm rõ các thể thức so sánh để giúp đỡ các em nhận biết câu một cách thiết yếu xác. Làm bài xích tập tiếp sau đây để cầm cố được bí quyết dùng và ghi nhớ những tính từ, trạng từ bất luật lệ nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Lisa is ……. Responsible as Ben.

A. More B. The most C. Much D. As

3. He is ……. Student in his class.

A. Most hard-working B. More hard-working

B. The most hard-working D. As hard-working

4. He runs …… in his class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

5.My oto is ……. Hers.

Xem thêm: Sơ Đồ Mạch Điện Hệ Thống Đánh Lửa Trên Ô Tô, Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống Đánh Lửa Bán Dẫn

A. Cheap than B. Cheaper than C. More cheap than D. Cheaper

5. Bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 dạng câu hỏi có từ để hỏi 

Chúng ta gặp gỡ rất nhiều từ nhằm hỏi nhưng mà lại chưa rõ bí quyết dùng với nghĩa của chúng như vậy nào. Từ để hỏi thường đi đầu câu, giống như tên gọi, mục tiêu của bọn chúng là nhằm hỏi, làm rõ nội dung trong câu hỏi. Tiếng Anh cung cấp 2 bắt đầu có các ngữ pháp trong bài bác tập và bài xích kiểm tra, nên bé xíu ôn bài nhiều hơn nhé!

 Bài tập giờ Anh lớp 6 tất cả đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go to lớn school?

He goes to lớn class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… do you like Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the trắng hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to bởi vì your homework?

It takes me 2 hours to vày my homework.

7……………. Pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Chuột Máy Tính Là Gì? Quá Trình Hình Thành, Cấu Tạo Và Lợi Ích

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. Does her go to school?

She goes khổng lồ school every day

6. Đáp án các bài tập giờ Anh lớp 6 

Bài tập thì bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì thừa khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì tương lai gần

Is going lớn come  Are going to lớn camping  Is going lớn have  Is going khổng lồ buy Am going khổng lồ out Is going to lớn buy  Are going to  Are going khổng lồ fly Is going to lớn get Are going khổng lồ take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ để hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kiến thức về ngữ pháp rồi, chúng ta cũng yêu cầu ôn tập và luyện từ vựng theo chủ đề mỗi ngày để giao tiếp tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể có thể xem thêm các dạng bài tập như: bài xích tập giờ Anh lớp 6 unit 1, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình new và các dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án. 

Như vậy, Step Up đang tổng phù hợp cho các bạn tổng thể những dạng bài xích tập tiếng Anh lớp 6. Cạnh bên việc học ngữ pháp, các bạn nên bổ sung thêm vốn trường đoản cú vựng thông qua các cuốn sách học từ vựng thông minh. Hi vọng chúng ta học sinh sẽ ôn tập và hệ thống lại kiến thức hiệu quả. Chúc chúng ta học tốt, thi tốt. Đừng quên ủng hộ các nội dung bài viết tiếp theo của bọn chúng mình nhé.