Bài Tập Câu Bị Động Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

     
website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn chi phí https://thuocmaxman.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Passive voice bài bác tập, bài tập về Passive Voice thì lúc này đơn, bài tập Passive voice dạng sệt biệt, phương pháp Passive Voice, bài xích tập Passive voice dạng quan trọng đặc biệt violet, By đứng trước thời gian, chuyển câu CĐ lịch sự BĐ, hiện tại tại hoàn thành tiếp diễnPassive voice bài bác tập.
*
giờ đồng hồ anh


Xem thêm: Đề Và Đáp Án Thpt Quốc Gia 2017 Môn Hóa Học Chính Thức ❣️✔️, Đề Thi, Bài Giải Môn Hóa Học Thpt Quốc Gia 2017

Passive voice bài xích tập, bài bác tập về Passive Voice thì bây giờ đơn, bài tập Passive voice dạng quánh biệt, bí quyết Passive Voice, bài tập Passive voice dạng đặc trưng violet, By đứng trước thời gian, gửi câu CĐ lịch sự BĐ, hiện nay tại xong tiếp diễnPassive voice bài bác tập, bài xích tập về Passive Voice thì bây giờ đơn, hiện tại tại xong tiếp diễn, phương pháp Passive Voice, By đứng trước thời gian, chuyển câu CĐ sang BĐ, 6 Jim baked this cake yesterday, bài bác tập Passive voice dạng sệt biệt

Chủ đề 3. Câu thụ động thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢIBiến thay đổi câu chủ động sang thụ động thì hiện nay tại xong tiếp diễn:Chủ động:S + have/ has been V-ing + O +…. Bị động:S + have/ has been being V3 + …(by O)…Ví dụ: I have been reading that book. => That book has been being read by me. * Với phần đông chủ ngữ không xác định nhưsomeone, no one, people, …. Chúng ta không cần thực hiện by O.

Chủ đề 3. Câu thụ động thì hiện nay tại xong tiếp diễn

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Xong xuôi câu dựa vào các từ lưu ý cho sẵn1. I/not/want/go/because/be/read/book. 2. Kittens/be/sleep/hours//so/house/quiet. 3. He/drink/alcohol/since/I/see/4. They/do/work/whole/day//now/be/tired. 5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy. Chỉ dẫn giải:1. I don’t want khổng lồ go out because I have been reading this book. 2. My kittens have been sleeping for hours, so the house is very quiet. 3. He has been drinking alcohol since I saw him. 4. They have been doing their homework for the whole day, so now they are tired. 5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy. Task 2. Chuyển các câu sang trọng sang bị động. 1. George, how long have you been learning Japanese?2. My mom has been baking some cakes. 3. I have been cleaning my car. 4. I have not been making any noise since I got up. 5. The police has been looking for the robbers day and night. Khuyên bảo giải:1. How long has Japanese been bring learnt by you, George?2. Some cakes have been being baked by my mom. 3. My car has been being cleaned by me. 4. Any noice has not been being made since I got up. 5. The robbers have been being looked for by the police day & night. Task 3. Viết phần đa câu sau dựa vào từ trong ngoặc1. How long ……………………………. For me? (you | wait)2. What …………………………. . Since he returned? (John | do)3. Why ……………………. . Meat lately? (you | not eat)4. There’s so much snow on the road. …………………… all night? (it | snow)5. Why ………………… for such a long time? (Peter and Jolly | argue)Hướng dẫn giải:1. How long have you been waiting for me?2. What has John been doing since he returned?3. Why have you not been eating | haven’t you been eating meat lately?4. Has it been snowing all night?5. Why have Peter và Joly been arguing for such a long time?Task 4. Chuyển những câu sau sang bị động1. I don’t want lớn go out because I have been reading this book. 2. John has been doing the housework for hours. 3. He has been drinking alcohol since I saw him. 4. They have been doing their homework for the whole day, so now they are tired. 5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy. Trả lời giải:1. I don’t want to go out because this book has been being read by me. 2. The housework has been being done by John for hours. 3. Alcohol has been being drunk by him when I saw him. 4. Their homework has been being done for the whole day, so now they are tired. 5. Her parents have not been being seen by her because she is extremely busy.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xếp Thứ Hạng Trong Excel : Cách Xếp Hạng Đơn Giản Nhất Có Ví Dụ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

giờ đồng hồ Anh chủ đề 3. Câu bị động thì hiện nay tại xong tiếp diễn Xếp hạng: 5 - 1 phiếu thai 5