Bài Tập Câu Wish Lớp 9

     

Ai trong bọn họ cũng từng ao ước hoài bão, để nói về mong cầu trong giờ đồng hồ anh thường dùng Wish. Ngoài lý thuyết học sinh cần thực hành thêm những bài tập câu ước cùng với Wish. Bên dưới là những dạng bài xích tập về wish mà bạn nên thực hiện. Coi và thực hành ngay nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu wish lớp 9

Bài tập câu ước

Ôn tập một số kiến thức cơ bản trước khi thực hiện phần bài bác tập về wish nhé những bạn.

CẤU TRÚC WISH

-Type 1: Câu cầu ở tương lai

S + Wish(es/ed), S + would/ could/ have khổng lồ + Vinf…

-Type 2: Câu cầu trái ngược với hiện tại tại:

S + wish(es/ed) , S + tobe / VQKĐ + …

(tobe ➔ were)

-Type 3: Câu cầu trái ngược với quá khứ

S + wish(es/ed), S + had (not) + VPII…


BÀI TẬP VỀ CÂU ƯỚC VỚI WISH

Thực hành những bài tập đơn giản và dễ dàng nhất về Wish trong nội dung bên dưới.

Exercise 1: phân chia dạng đúng của những động từ trong ngoặc

1.My father wishes, I __________ (become) a good teacher in the future.

2. Windy wishes, she __________ (tobe) very rich.

3. Linh wishes, she ____________ (pass) her exam yesterday.

4. We wish, they ________ (feel) better and more comfortable.

5. I wish, my family _________ (come) back trang chủ last week.

6. Linda wishes, she _________ (visit) L.A with her parents next month.

7. Kien wishes, he __________ (find) a new job with high salary in the future.

8. I wish, I __________ (take) care of my girlfriend last night.

9. His sister wishes, she __________ (know) many songs và how to sing.

10. Loan wishes, she ___________ (meet) my lawyer at the moment.

Exercise 2: Tìm với sửa lỗi sai (nếu có) trong số câu bên dưới đây

1.Hoang wishes, he passed this examination with high scores yesterday.

2. Yen wishes, her family visits my grandfather at present.

3. Lisa wish, she is the most beautiful và talent girl in the world.

4. I wish, I didn’t underdtand all things last night.

5. Cuong wishes, he cook many delicious foods.

Exercise 3: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1. I have lớn learn English hard.

➔ I wish _________________________________________________.

2. They had a lot of homework last Monday.

➔ They wish ______________________________________________.

3. Cuc wishes, she were a famous singer.

➔ If only, ______________________________________________.

Xem thêm: 11 Ví Dụ Hay Về Hàm Sumproduct, Hàm Sumproduct Là Gì, Sumproduct (Hàm Sumproduct)

4. Quynh wishes my score kiểm tra were higher.

➔ Quynh _______________________________________________.

5. It was so hot last Sunday.

➔ I wish ________________________________________________.

6. Minh doesn’t take part in playing tennis with us.

➔ I wish ________________________________________________.

7. My grandfather wishes, he could live in Danang with us.

➔ If only, _______________________________________________.

8. I didn’t buy a new phone last evening.

➔ I wish ________________________________________________.

9. I & my team didn’t go to the cinema yesterday because it rained.

➔ I wish _______________________________________________.

10. Lan wants to lớn go lớn the shopping with her sister now.

➔ Lan wishes ___________________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.would become (cấu trúc Wish type 1)

2. Were (cấu trúc Wish type 2)

3. Had passed (cấu trúc Wish type 3)

4. Felt (cấu trúc Wish type 2)

5. Had come (cấu trúc Wish type 3)

6. Would visit (cấu trúc Wish type 1)

7. Could/would find (cấu trúc Wish type 1)

8. Had taken (cấu trúc Wish type 3)

9. Knew (cấu trúc Wish type 2)

10. Met (cấu trúc Wish type 2)

Exercise 2:

1.passed ➔ had passed (Cấu trúc Wish type 3)

2. Visits ➔ visited (Cấu trúc Wish type 2)

3. Wish ➔ wishes (Lisa là chủ ngữ số ít)

4. Didn’t understand ➔ hadn’t understood (Cấu trúc Wish type 3)

5. Cook ➔ cooked (Cấu trúc Wish type 2)

Exercise 3:

1.I wish I didn’t have to lớn learn English hard.

2. They wish they hadn’t had a lot of homework last Monday.

3. If only, Cuc were a famous singer.

4. Quynh would rather my score chạy thử was higher.

5. I wish it hadn’t been so hot last Sunday./ I wish it had cold last Sunday.

6. I wish Minh had taken part in playing tennis with us.

7. If only, my grandfather could live in Danang with us.

8. I wish I had bought a new phone last evening.

9. I wish it hadn’t rained, I & my team had gone to the cinema yesterday.

Xem thêm: Tại Sao Chuột Đứng Đầu 12 Con Giáp Con Nào Đứng Đầu Trong 12 Con Giáp?

10. Lan wishes she could go khổng lồ the shopping with her sister now.

Bài tập câu mong với wish bên trên hi vọng để giúp đỡ ích cho các bạn học sinh lớp 9. Thực hành thêm các bài tập khác mặt dưới: