Bài tập kinh tế vi mô chương 4

     

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án | kinh tế vĩ tế bào là môn khoa học xem xét việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn những vấn đề kinh tế tổng thể của toàn thể nền ghê tế. Tài chính vĩ mô phân tích sự liên quan giữa các khía cạnh của nền kinh tế quốc dân. Chẳng hạn nó nghiên cứu sự hệ trọng giữa sự chi tiêu vốn với tỉ lệ thành phần thất nghiệp, lấn phát, tổng thành phầm xã hội, thu nhập cá nhân quốc dân. Cùng Kế toán Việt Hưng giải đáp 5 dạng bài bác tập cơ bạn dạng ngay dưới đây.Bạn vẫn xem: bài xích tập kinh tế vi tế bào chương 4 co loi giai

Bài tập kinh tế tài chính vĩ tế bào có giải thuật tham khảo tiên tiến nhất 2

Nội dung bài viết

1. Dạng bài bác tập kinh tế vĩ mô gồm đáp án về hàm tổng bỏ ra phí

Một hãng tuyên chiến và cạnh tranh hoàn hảo tất cả hàm tổng chi phí là TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng hàng hóa con TC đo bởi $

a. Hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC

b. Nếu như giá thị trường là 55$,hãy xác minh lợi nhuận tối đa hãng có thể thuđược

c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng

d. Khi nào hãng nên đóng cử sản xuất

e. Xác định đường cung của hãng

f. Giả sử cơ quan chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì đang xảy ra?

g. Khi mức chi phí trên thi trường là 30$ thì hàng có thường xuyên sản xuất ko với sản lượng là bao nhiêu?

BÀI GIẢI

a/ FC:chi phí gắng định, là chi tiêu khi Q= 0, FC = 169

VC là giá cả biến đổi, = TC – FC = Q bình + Q

AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1

ATC: chi tiêu trung bình = AVC+AFC tuyệt = TC/Q = Q+1+169/Q

MC: chi phí biên, = (TC)’ = 2Q+1

b/ Giá p. = 55, để về tối đa hóa lợi nhuận, MC=P

c/Hòa vốn khi TC=TR PQ=TC

55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 tuyệt Q = 3,33

d/ Hãng đóng cửa khi P

Mà ATC = Q+1+169/ Q

Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình

=> Q= 13 => ATC min = 27

Vậy khi giá bán

e/Đường cung của hãng là đường MC, bước đầu từ điểm ngừng hoạt động P=27 trở lên.

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 4

f/ trường hợp CP tấn công thuế 5$ thì ngân sách sản xuất sống mỗi nấc sẽ tạo thêm 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm tạm dừng hoạt động dịch lên thành 32.

g/Khi giá bán là 30, giả dụ như sau thời điểm đánh thuế thì sẽ không sản xuất bởi vì nó ở bên dưới điểm tạm dừng hoạt động là 32.

Còn trước lúc đánh thuế giá bán là 32 thì vẫn đã sản xuất.

Xem thêm: Brainly - Jane Jacobs And Urban Health

NSX đang sản xuất sao cho MC=P

2Q+1 = 32 => Q= 15,5

2. Dạng bài bác tập kinh tế tài chính vĩ mô tất cả đáp án về hàm ước và hàm số cung

Hàm ước và hàm số cung của một sản phẩm được cho sau đây cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)

a. Hãy search điểm cân đối của thị trường

b. Hãy tính độ teo giản của cung và cầu theo giá chỉ tại điểm cân bằng cảu thị phần

c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Trả sử chính phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất xóm hội vày thuế gây ra là bao nhiêu? vì sao lại có khoản tổn thất đó?

d. Nếu công ty nước áp đặt mức giá thành trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất bất lợi của phúc lợi xã hội cùng hãy phân tích và lý giải tại sao lại sở hữu khoan tổn thất này?

BÀI GIẢI

a) trên điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD

=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ QE=60

b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167

c) Vẽ hình ra bao gồm : CS= 900, PS=1800

=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP tấn công thuế vào tín đồ sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15

Điểm cân bằng mới: PE’=71.67, QE’=56,67

Giá mà quý khách phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,67

Giá mà bạn sản xuất đề nghị trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47

Phần mất không là: 291,53

d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300 

3. Dạng bài bác tập tài chính vĩ mô có đáp án về hàm AVC 

1 doanh nghiệp lớn trong thj trường cạnh tranh hoàn hảo bao gồm hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị là USD . Q là đơn vị chức năng 1000 sản phẩm.

a) Viết phương trình trình diễn đường cung của chúng ta

b) khi gia buôn bán của sản phẩm la 22 USD thì doanh nghiệp hòa vốn . Tính giá thành cố định của chúng ta nếu doanh nghiệp tiết kiệm được 1000 usd chi tiêu cố định thì lợi nhuận của khách hàng là bao nhiêu

BÀI GIẢI

a. Ta có:

VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q

MC = (VC)’ = 4Q + 10

Do đó là doanh nghiệp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo => Ps= MC = 4Q + 10.

Vậy mặt đường cung của công ty có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghiệp hòa vốn =>> TR = TC P.Q = VC + FC.

22.Q = 2Qbình + 10Q + FC

FC = 12Q – 2Qbình

Từ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = (P – 10)/4 = (22 – 10)/4 = 3

Thay Q = 3 vào ta được: FC = 12.3 – 2.3bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18

Lợi nhuận doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18)

(1) khi doanh nghiệp tiết kiệm được 1000USD túi tiền cố định: TP = TR – TC2 = P.Q – (2Qbình + 10Q + 17)

(2) từ bỏ (1) cùng (2) suy ra, lúc doanh nghiệp tiết kiệm được 1000USD giá thành cố định thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tạo thêm 1000USD. Trước lúc tiết kiệm, công ty lớn hòa vốn, vậy sau thời điểm tiết kiệm, tổng doanh thu của người tiêu dùng là 1000USD.

c. Khi cơ quan chính phủ trợ cấp cho bạn 2$/ 1 sản phẩm:

MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2

=> MCe = 4Q + 8.

Trước khi bao gồm trợ cung cấp thì công ty lớn đang hòa vốn. Gạn lọc sản xuất của doanh nghiệp luôn nhằm để buổi tối đa hóa lợi nhuận, do đó:

P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sản phẩm)

Lợi nhuận nhưng mà doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18 – 2Q)

= 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 – 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)

4. Dạng bài xích tập kinh tế tài chính vĩ mô có đáp án về hàm lợi ích

Một người tiêu dùng có hàm lợi ích : U = một nửa X.Y và ông ta tất cả khoản thu nhập 480$. Để download X, Y cùng với Px = 1$, Py= 3$.

a. Để về tối đa hoá roi với thu nhập cá nhân đã cho, ông ta sẽ cài đặt bao nhiêu sản phẩm X? từng nào Y?. Tính tiện ích thu được

b. đưa định các khoản thu nhập ông ta giảm chỉ với 360$, kết hợp X, Y được download là bao nhiêu để tiện ích tối đa. Tìm lợi ích đó.

c. đưa định rằng giá chỉ của Y ko đổi, giá X tăng thêm 50% thì kế phù hợp X, Y được chọn là từng nào để công dụng tối đa hoá cùng với I = 360$.

BÀI GIẢI

a. Ta có:I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)

Đồng thời thì đk để tối đa hóa lợi nhuậnh thì: (MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)

Từ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=80

Lợi ích là:TU=0,5.210.80=8400

b. Khi thu nhập giảm còn 360 thì 360=1X+3Y (1”)

Từ (1”) với (2) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được giống như

c. Vì giá sản phẩm & hàng hóa X tắng lên một nửa nên Px”=1,5

Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y với (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)

=> X=120 ,Y=60

5. Dạng bài xích tập kinh tế tài chính vĩ mô bao gồm đáp án về hàm cầu

Một đơn vị phân phối có hàm mong là:Q=130-10P

a) Khi giá thành P=9 thì lợi nhuận là bao nhiêu? Tính độ co và giãn của mong theo giá tại mức giá thành này và mang đến nhận xét.

b) hãng sản xuất đang xuất kho với giá P=8,5 hãng đưa ra quyết định giảm già nhằm tăng doanh thu.quyết định này của hãng sản xuất đúng giỏi sai? vì chưng sao?

c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá cùng lượng cân bằng? Tính độ co giãn của ước theo giá bán tại mức giá cân bởi và mang đến nhận xét.

Xem thêm: Nấu Món Gì Trong Ngày Sinh Nhật, Sinh Nhật Chồng Nên Nấu Món Gì Ngon Ý Nghĩa

a) Ta có: P=9 núm vào pt đường mong ta được: Q=130-10×9=40.

Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360

Vậy khi giá thành là P=9 thì lợi nhuận là TR= 360.

Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10

Độ giãn nở của đường cầu = (Q)`x PQ= -10×940= -2,25

Vậy khi giá chuyển đổi 1% thì lượng cầu đổi khác 2,25%

b) Khi giá chỉ là P= 8,5 thì thời điểm đó lượng cầu sẽ là Q=130-10×8,5=45 cơ hội đó lệch giá sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi hãng sản xuất quyết định ưu đãi giảm giá thì lợi nhuận đạt được bự hơn. Quyết định của thương hiệu là đúng.

c) trên vị trí cân bằng ta có:

Qd=Qs

130-10P=80

10P=50

p =5

Vậy mức ngân sách cân bởi là P=5, nút sản lượng thăng bằng là Q=80

Độ co và giãn của dừong cầu= -10×5/80= -0,625.

Vậy khi giá biến hóa 1% thì lượng sẽ biến đổi 0,625%.

TẢI VỀ những dạng bài xích tập kinh tế tài chính vĩ mô gồm đáp án

Trên đây là 5 dạng bài tập kinh tế tài chính vĩ mô bao gồm đáp án nhưng mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ đến những bạn!