BÀI TẬP PHÉP CHIA LỚP 4

     

Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được thiết kế quen với phép tính chia và những bài tập vận dụng của phép chia.Bài học tập này thuocmaxman.vn tiếp tục hỗ trợ các kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài bác tập vận dụng của toán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Bài tập phép chia lớp 4

1. Ôn tập phương pháp chia mang đến số có một chữ số

*

Thực hiện tại phép phân chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia cho số bao gồm 2 chữ số

2.1. Lấy ví dụ như 1. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện nay phép phân chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép chia này là phép phân tách hết.

Xem thêm: 99+ Câu Nói Hay Về Màu Đỏ : 30+ Danh Ngôn Hay, 20+ Câu Thả Thính Bằng Màu Sắc Hay, Độc, Chất

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia có số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo lắp thêm tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép phân tách cho số có 2 chữ số

Những xem xét khi tiến hành phép phân chia số tất cả hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia tất cả số dư bởi 0

Phép chia gồm dư là phép chia bao gồm số dư khác 0

Phép chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số tự nhiên

*

Hàng solo trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư

*

205 phân tách 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ tất cả phép nhân, chia thì thực hiện thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2021 (Có Đáp Án)

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cây ăn quả nhà bác Tư bao gồm 800 cây ăn quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số, học viên cần phải chịu khó làm bài xích tập để thành thục quá trình tính phép chia. Liên tiếp theo dõi thuocmaxman.vn để được cung ứng thêm nhiều kiến thức có lợi nhé.