Bài tập số hữu tỉ lớp 7

     

Bài tập Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ gồm lời giải

Với bộ bài bác tập Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ Toán lớp 7 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án để giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng bài học và ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập số hữu tỉ lớp 7

*

Bài 1: Tập hòa hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z yêu cầu D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z buộc phải B sai

-9/2 ∈ Q đề xuất C sai

Vậy câu trả lời A đúng

Chọn câu trả lời A.


Bài 3: Số nào dưới đấy là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được biểu diễn trên trục số bằng hình vẽ nào dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn giải đáp D.


Bài 6: trong các xác minh sau, xác định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào hình mẫu vẽ ta thấy, số hữu tỉ yêu cầu tìm nằm cạnh sát trái 0 vì chưng đó đấy là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị chức năng được phân thành 3 phần bởi nhau, số đó phương pháp 0 một đoạn bởi một đơn vị mới đề nghị số đề nghị tìm là -1/3

Chọn câu trả lời B


Bài 9: vào các xác minh sau, xác định sai là:

A.

Xem thêm: Mời Nghe Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, Đài Đáp Lời Sông Núi

N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Lời Bài Hát Một Cộng Một Bằng Hai Mp3, Một Cộng Một Bằng Hai

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên đều là số nguyên với số hữu tỉ yêu cầu đáp án A với C đúng

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 nên nó là tập bé của tập những số từ bỏ nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên hầu như là số hữu tỉ, tuy vậy một số hữu tỉ chưa chắc đã là số nguyên.

Chẳng hạn: một nửa là số hữu tỉ nhưng chưa hẳn số nguyên. Đáp án D sai

Chọn câu trả lời D


Bài 10: gồm bao nhiêu số hữu tỉ vừa lòng có mẫu bằng 7, lớn hơn -5/9 và nhỏ dại hơn -2/9