B

     

Tổng hợp các bài tập phần: B. Vocabulary & Grammar - Unit 12. Robots - SBT tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


bài bác 1

1. Match the verbs 1 – 5 khổng lồ the phrases a – e

(Nối những động từ là 1 - 5 với những cụm a - e)

1. Doa. As a guard

2. Repairb. My toys away

3. Iromc. Broken machines

4. Workd. The clothes

5. Pute. The dishes

Lời giải chi tiết:

1 - e

2 - c

3 - d

4 - a

5 - b

1. Bởi vì the dishes: rửa chén bát đĩa

2. Repair broken machines: thay thế máy bị hỏng

3. Iron the clothes: ủi quần áo

4. Work as a guard: thao tác làm việc như một bảo vệ


bài 2

2. Fill each gap with a phrase in 1 

(Điền vào mỗi địa điểm trống một các từ của phần 1)

 

*

Lời giải chi tiết:

1. We hate doing the housework so I want it to bởi the dishes after we have a meal.

Bạn đang xem: B

(Chúng tôi ghét làm việc nhà vày vậy tôi ước ao nó làm những món ăn uống sau khi shop chúng tôi dùng bữa.)

2. Can it work as a guard when I’m not home? I’m often away on business.

(Nó có thể hoạt động như một người bảo vệ khi tôi không tồn tại nhà không? Tôi thường đi công tác làm việc xa.)

3. I want it to help me to lớn repair broken machines.

(Tôi mong mỏi nó góp tôi sửa chữa thay thế những chiếc máy bị hư trong xưởng của tôi vày tôi không thể làm việc đó một mình.)

4.I’m too busy with my studies, so I don’t have enough time for other things. I want it to lớn iron the clothes before I can wear them.

 (Tôi quá bận rộn với việc học nên không tồn tại đủ thời hạn cho những câu hỏi khác. Tôi hy vọng nó ủi quần áo trước khi tôi hoàn toàn có thể mặc chúng.)

5. I have a lot of toys và often play with them. Can it put my toys away for me every evening?

  (Tôi có khá nhiều đồ đùa và thường đùa với chúng. Nó có thể cất đồ nghịch của tôi đi mang đến tôi mỗi tối không?)


bài 3

3. Write another word / phrase for each verb in 1 và make a sentence with it. 

(Viết một từ bỏ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ phần 1 với đặt câu với nó)

Lời giải chi tiết:

1. Vì chưng the dishes: rửa bát đĩa

→  I want a machine to lớn help me vì the dishes. (Tôi hy vọng một cái máy giúp tôi rửa chén đĩa)

2. Feed the baby: cho bé nhỏ ăn

→ I want a machine to help me feed the baby. (Tôi mong muốn có một loại máy để giúp tôi đến em bé nhỏ ăn.).

3. Cut the hedge: giảm tỉa mặt hàng rào

→ I’m too busy, so I have no time to lớn cut the hedge. (Tôi quá bận, vị vậy tôi không có thời gian để giảm tỉa hàng rào.)

4. Make the bed: lau chùi giường

→  I usually late for school, so I want a machine to help me lớn make the bed every morning. (Tôi liên tục muộn học, chính vì thế tôi muốn một cái máy giúp tôi dọn giường mỗi sáng.)


bài bác 4

4. Match the sentences 1 – 5 to lớn the phrases a – e

(Nối các câu 1 – 5 với những cụm từ bỏ a – e)

1. They can cook, make tea or coffee, and clean our houses

a. Doctor robots

2. They can teach children instead of human teachers.

b. Space robots

3. They can build buildings, bridges và roads.

c. Trang chủ robots

4. They can help us to lớn find & repair problems in our bodies.

d. Worker robots

5. They can build space stations on the Moon & other planets.

Xem thêm: Anh Văn 9 Unit 4 A Closer Look 1, Unit 4 Lớp 9 A Closer Look 1

e. Teacher robots

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c

2 - e

3 - d

4 - a

5 - b

1. They can cook, make tea or coffee, & clean our houses →   home robots

(Chúng có thể nấu ăn, pha trà hoặc cafe và dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa → robot gia đình)

2. They can teach children instead of human teachers. → teacher robots

(Chúng có thể dạy trẻ em thay do giáo viên →  robot giáo viên)

3. They can build buildings, bridges & roads →  worker robots

(Chúng rất có thể xây dựng các tòa nhà, mong và mặt đường → robot công nhân)

4. They can help us lớn find và repair problems in our bodies → doctor robots

(Chúng có thể giúp bọn họ tìm và sửa chữa thay thế những sự việc trong khung người chúng ta 

→ robot bác sĩ)

5. They can build space stations on the Moon và other planets → space robots

(Chúng rất có thể xây dựng các trạm vũ trụ xung quanh trăng và các hành tinh khác 

→ robot ko gian)


bài 5

5. Read the following English Language Ability Questionnaire and write sentences about Phong’s ability in English 

(Đọc bảng thắc mắc khả năng giờ đồng hồ Anh dưới đây và viết những câu về kĩ năng tiếng Anh của Phong)


Student’s name: Hoang Thanh Phong

ENGLISH LANGUAGE ABILITY QUESTIONNAIRE

Skills

Can

Can’t

1. Understand conversational English

v

 

2. Speak English on the phone

 

v

3. Read an English newspaper

v

 

4. Read an English novel

 

v

5. Speak with a group of people

 

v

6. Write a social letter

v

 

7. Write an article

v

 

8. Give a presentation on social issues

 

v


Phương pháp giải:

Sử dụng kết cấu “can/ can’t bởi vì sth”

Lời giải đưa ra tiết:

1. Phong can understand conversational English.

(Phong có thể hiểu giờ Anh giao tiếp.)

2. Phong can’t speak English on the phone.

(Phong cần yếu nói tiếng Anh trên điện thoại.)

3. Phong can read an English newspaper.

(Phong hoàn toàn có thể đọc một tờ báo giờ Anh.)

4. Phong can’t read an English novel.

(Phong quan yếu đọc một cuốn đái thuyết giờ Anh.)

5. Phong can’t speak with a group of people. 

(Phong không thể thủ thỉ với một đội người.)

6. Phong can write a social letter.

(Phong rất có thể viết một bức thư làng mạc hội.)

7. Phong can write an article.

(Phong rất có thể viết một bài bác báo.)

8. Phong can’t give a presentation on social issues.

Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Getting Started, Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started

(Phong ko thể thuyết trình về những vấn đề xóm hội.)


bài bác 6

6. Complete the following sentences with the correct form of the adjectives in brackets.