Bài tập toán 9 tập 2

     

Giải bài xích tập trang 36, 37, 38 bài bác 2 trang bị thị của hàm số y = ax^2 (a≠0) SGK Toán 9 tập 2. Câu 4: mang lại hai hàm số...

Bạn đang xem: Bài tập toán 9 tập 2


Bài 4 trang 36 sgk Toán 9 tập 2

Bài 4. Cho hai hàm số: (y = 3 over 2x^2,y = - 3 over 2x^2). Điền vào hầu như ô trống của các bảng sau rồi vẽ hai vật thị trên và một mặt phẳng tọa độ.

 

Nhận xét về tính đối xứng của hai đồ vật thị đối với trục Ox.

Bài giải:

Thực hiện phép tính với điền vào nơi trống ta được bảng sau:

Vẽ trang bị thị:

Nhận xét: Đồ thị của nhị hàm số đối xứng với nhau qua trục Ox.

 

Bài 5 trang 37 sgk Toán 9 tập 2

Bài 5. Cho ba hàm số:

(y = 1 over 2x^2;y = x^2;y = 2x^2)

a) Vẽ thứ thị của ba hàm số này trên và một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm bố điểm (A, B, C) gồm cùng hoành độ (x = -1,5) theo máy tự ở trên cha đồ thị. Xác minh tung độ tương ứng của chúng.

c) Tìm tía điểm (A", B", C") tất cả cùng hoành độ (x = 1,5) theo trang bị tự nằm trên bố đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A với A", B với B", C cùng C".

d) Với từng hàm số trên, hãy tìm quý hiếm của x nhằm hàm số đó có giá trị bé dại nhất.

Bài giải:

a) Vẽ vật dụng thị

b) gọi (y_A,y_B,y_C) lần lượt là tung độ những điểm (A, B, C) tất cả cùng hoành độ (x = -1,5). Ta có:

(eqalign & y_A = 1 over 2( - 1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr và y_B = ( - 1,5)^2 = 2,25 cr và y_C = 2( - 1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

c) hotline (y_A",y_B",y_C") thứu tự là tung độ những điểm (A", B", C") có cùng hoành độ (x = 1,5). Ta có:

(eqalign & y_A" = 1 over 2(1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr và y_B" = (1,5)^2 = 2,25 cr & y_C" = 2(1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

Kiểm tra tính đối xứng: A với A", B và B", C và C" đối xứng cùng nhau qua trục tung Oy.

Xem thêm: Tải Về 24 Mã Đề Thi Thpt Quốc Gia 2017 Môn Lý Thpt Quốc Gia 2017 (Có Đáp Án)

d) Với mỗi hàm số đã mang lại ta đều phải có hệ số (a > 0) đề xuất O là điểm thấp duy nhất của vật thị.

Vậy (x = 0) thì hàm số bao gồm giả trị nhỏ tuổi nhất.

 

Bài 6 trang 38 sgk Toán 9 tập 2

Bài 6. Cho hàm số (y = f(x) = x^2).

a) Vẽ vật dụng thị của hàm số đó.

b) Tính những giá trị (f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5)).

c) cần sử dụng đồ thị để mong lượng những giá trị ((0,5)^2;( - 1,5)^2;(2,5)^2).

d) cần sử dụng đồ thị để mong lượng vị trí các điểm trên trục hoành biểu diễn các số (sqrt3; sqrt7).

Xem thêm: Khi Điện Trở Biến Đổi Theo Điện Áp Là Loại Điện Trở Và Công Dụng Từng Loại

Bài giải:

a) Vẽ đồ vật thị hàm số y = x2. 

b) Ta có (y = f(x) = x^2) nên

(eqalign và fleft( - 8 ight) m = m left( - 8 ight)^2 = m 64; m fleft( - 1,3 ight) m = m left( - 1,3 ight)^2 = m 1,69; m cr & fleft( - 0,75 ight) m = m left( - 0,75 ight)^2 = m 0,5625; cr và m fleft( 1,5 ight) m = m 1,5^2 = m 2,25 cr )

c) Theo đồ gia dụng thị ta có:

(eqalign và (0,5)^2 approx 0,25 cr và ( - 1,5)^2 approx 2,25 cr và (2,5)^2 approx 6,25 cr )

d) Theo đồ thị ta có: Điểm bên trên trục hoành (sqrt3) thì gồm tung độ là (y = (sqrt 3 )^2 = 3). Suy ra điểm trình diễn (sqrt3) bên trên trục hoành bằng( 1,7). Tựa như điểm biểu diễn (sqrt7) gồm bằng (2,7).