Đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm học 2022 - 2023 tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm học 2022 - 2023 tất cả đáp án

Để ôn luyện với làm giỏi các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án gồm những đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 2, đề thi học tập kì 2 cực gần cạnh đề thi bao gồm thức. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa kì 2 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu thụ của đôi mươi hộ gia đình trong một tháng

(tính theo kWh) được khắc ghi ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) tín hiệu ở đấy là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và tra cứu mốt của vệt hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x trên x = 1 cùng x = -1/2

Bài 3 (3điểm): đến hai đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) kiếm tìm bậc của hai đa thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang lại tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B giảm cạnh AC trên D. Kẻ DH vuông góc cùng với BC trên H.

a) chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến đường thẳng DH với AB giảm nhau trên E. Minh chứng tam giác BEC cân.

c) chứng tỏ AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) thế x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) cầm cố x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của đa thức P(x) là 4.

Bậc của nhiều thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm khám nghiệm một huyết môn Toán của học viên một lớp 7 tại một trường trung học cơ sở được mang đến trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) vết hiệu điều tra ở đấy là gì? dấu hiệu có bao nhiêu giá trị không giống nhau?

b) tra cứu mốt. Tính số vừa đủ cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đơn thức A. Khẳng định phần thông số và search bậc của solo thức thu gọn, biết:

*

b) Tính giá trị của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) cho hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) tìm kiếm nghiệm của các đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm kiếm m để nhiều thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 bao gồm một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) cho vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC với chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) cho vuông trên A, con đường phân giác của góc B giảm AC tại D. Vẽ

*
.

Xem thêm: Tả Cảnh Trường Em Trước Buổi Học Lop 5 ❤️️ 15 Bài Hay Nhất, Tả Trường Em Trước Buổi Học

a) hội chứng minh:

*

b) trên tia đối của AB rước điểm K thế nào cho AK = HC. Chứng tỏ ba điểm K, D, H trực tiếp hàng.

Đáp án và khuyên bảo làm bài

Câu 1.

a) tín hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 ngày tiết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” (0,25 điểm)

Số các giá trị khác nhau là 8. (0,25 điểm)

b) mốt của tín hiệu là 7 (vì phía trên giá trị có tần số to nhất: 11) (0,25 điểm)

Số vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của 1-1 thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) cố x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 với y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của nhiều thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của đa thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = 1 là một nghiệm của đa thức f(x) yêu cầu ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy cùng với nhiều thức f(x) tất cả một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhì tam giác vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

da = DH (D nằm trong tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) gồm

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bảo hành + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao bắt nguồn từ đỉnh B

=> D là trực vai trung phong của

(Do D là giao của hai đường cao BD với AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ tự đỉnh K của nên KH phải đi qua trực vai trung phong D.

Vậy bố điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề kiểm soát 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần thân thiết là gì?

b. Bao gồm bao nhiêu giá trị khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cùng và tìm mốt của vệt hiệu

e. Vẽ biểu thiết bị cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học viên đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án với thang điểm

a.Dấu hiệu cần đon đả là hiệu quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá bán trị khác nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số trung bình cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của tín hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu đồ gia dụng cột (2 điểm)

*

f.Số học sinh đạt điểm 9 chỉ chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Xem thêm: Màu Gì Pha Màu Gì Ra Màu Hồng ? Cách Pha Màu Hồng Chuẩn Nhất

Đề bình chọn 1 huyết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu bên dưới đây, nên chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: chọn câu vấn đáp sai

A. Số toàn bộ các quý giá (không tốt nhất thiết nên khác nhau) của tín hiệu bằng số những đơn vị điều tra

B. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một cực hiếm là số những đơn vị điều tra

D. Số lần mở ra của một quý giá trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của quý hiếm đó.

Câu 2: chọn câu vấn đáp đúng

A. Tần số là các số liệu thu thập được khi điều tra về một vết hiệu

B. Tần số của một giá trị là 1 trong giá trị của vệt hiệu

C. Cả A cùng B rất nhiều sai

D. Cả A và B rất nhiều đúng

BÀI 1: thời gian giải xong xuôi một việc (tính theo phút) của 30 học viên được khắc ghi trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: tín hiệu cần thân thương là:

A. Thời gian giải ngừng một câu hỏi của 30 học tập sinh

B. Thời gian làm bài xích kiểm tra của học sinh

C, Số học sinh tham gia giải toán

D. Thời gian làm hoàn thành bài văn của học sinh

Câu 4: Số học viên giải việc trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học viên giải chấm dứt bài toán đó sớm nhất có thể là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời hạn giải toán trung bình của 30 học viên là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời gian đi từ bỏ nhà đến trường (tính theo phút) của 40 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời gian đi từ nhà mang đến trường trung bình của 40 học sinh là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: tất cả bao nhiêu học viên đi trường đoản cú nhà mang lại trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: có bao nhiêu giá trị khác biệt của lốt hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số bạn đi trường đoản cú nhà mang lại trường trong 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời gian đi tự nhà cho trường sớm nhất là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: tất cả bao nhiêu chúng ta đi từ nhà đến trường mất hơn 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi mái ấm gia đình của 40 gia đình của một buôn bản được lưu lại trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: có bao nhiêu quý hiếm của dấu hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số những giá trị khác biệt của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của mái ấm gia đình có 2 bé là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 con chiếm từng nào phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số gia đình không có con chiếm từng nào phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời hạn giải hoàn thành một vấn đề (tính theo phút) của 40 học viên được ghi lại trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: dấu hiệu cần nhiệt tình là:

A. Thời hạn làm bài kiểm tra học tập kì toán

B. Số học viên nữ trong 40 học tập sinh

C. Thời gian giải xong một bài toán của 30 học sinh

D. Thời hạn giải xong xuôi một việc của 40 học sinh

Câu 22: Số trung bình cùng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: có bao nhiêu chúng ta giải hoàn thành bài toán trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số bạn giải dứt bài toán kia trong 5 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số những giá trị khác biệt của tín hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài xích 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài bác 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài xích 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523