Bảng Chữ Số Từ 1 Đến 10 Tiếng Việt Và Tiếng Anh

     

Tiếng Anh từ là 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số đồ vật Tự, cách Đọc chuẩn ✅ chọn lọc Những kỹ năng Cơ phiên bản Nhất Trong bài toán Học các Số Đếm Cơ bạn dạng Từ 1 -10.


Số Đếm giờ đồng hồ Anh từ là 1 Đến 10

Số giờ Anh từ 1 Đến 10 là những con số cơ bản để bước đầu trong câu hỏi tiếp cận và đếm được các con số to hơn.

Số Đếm giờ đồng hồ Anh từ 1 Đến 10 được share cụ thể sau đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng xem thêm các số đếm tự 11 – 50 được chia sẻ sau đây nhé!


11: eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one
12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ