Các Bài Tập Toán Lớp 7

     

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tư liệu vô cùng hữu ích mà thuocmaxman.vn muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng thích hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ phiên bản và nâng cao dành cho chúng ta học sinh tham khảo, tự luyện tập nhằm mục đích củng cầm lại con kiến thức, học giỏi môn Toán lớp 7. Dường như các bạn bài viết liên quan Tài liệu tự học môn Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào giải đáp đúng trong những đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tìm X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 cùng 316

Bài 6: tìm kiếm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được từ đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: kiếm tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lạc trong giải mã sau với sửa lại chỗ sai:

Bài 12: search x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. người mẹ bạn Minh nhờ cất hộ tiền tiết kiệm ngân sách 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Không còn thời hạn 6 tháng, bà bầu Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.

Bài 14. Theo hợp đồng, hai tổ chế tạo chia lãi cùng nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia từng nào nếu tổng thể lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên và một hệ trục toạ độ Oxy những đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: chọn câu tuyên bố đúng trong các câu sau:

a) nhị góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) nhị góc đều bằng nhau mà bình thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) nếu hai góc kề bù nhau thì nhị tia phân giác của chúng vuông góc cùng với nhau.

d) Nếu hai đường thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bởi nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ các tia OM cùng ON thế nào cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong số câu sau:

a) vào một tam giác, không thể bao gồm hai góc tù.

b) Góc ngoại trừ của tam giác cần là góc tù.

c) giả dụ cạnh đáy và góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân nặng này bởi cạnh đáy cùng góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì nhì tam giác đó bằng nhau.

d) nếu như hai cạnh và một góc của tam giác này bởi hai cạnh và một góc của tam giác kia thì nhị tam giác đó bởi nhau.

Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Từ M3 Sang Lít ? Quy Đổi M3 Sang Lít, Ml, Cm3, Dm3

Bài 20. mang lại tam giác ABC cân tại A. Điểm D trực thuộc cạnh AB, điểm E nằm trong cạnh AC thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE cùng CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bởi tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. đến tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC lấy điểm D làm sao để cho
*
= 600. Call H là trung điểm của BD.

a.Tính độ nhiều năm HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông hay không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a với lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a với b.

c. Lập phương của hiệu a cùng b.


Bài 23. đến tam giác ABC vuông làm việc A, có AB = 5cm, BC = 13. Cha đường trung con đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích tam giác BOC

Bài 24: mang đến tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. điện thoại tư vấn I là giao điểm các tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), cùng với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm đa tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho những đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tìm kiếm một nghiệm của mỗi đa thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Kiếm tìm nghiệm của các đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. Mang lại đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số như thế nào là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Mang lại hai nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với đa số x. Minh chứng rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Xem Phim Crayon Shin Movie 23 Cuộc Tấn Công Của Đội Quân Xương Rồng

Bài 34. Mang đến tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Tía đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau trên O.