CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 7 TẬP 2

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài xích tập Toán 7 chọn lọc, có đáp án | Toán 7 kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Loạt bài bác tổng hợp triết lý Toán lớp 7 liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo chi tiết, dễ nắm bắt và các dạng bài tập Toán 7 với trên 1000 bài tập trắc nghiệm & bài tập từ bỏ luận bao gồm lời giải cụ thể được biên soạn theo từng bài xích học giúp cho bạn học xuất sắc môn Toán lớp 7: Đại số cùng Hình học tập hơn.

Bạn đang xem: Các dạng toán và phương pháp giải toán 7 tập 2


Tổng hợp kim chỉ nan Toán lớp 7 Tập 1

Lý thuyết Chương 1: Số hữu tỉ

Chương 2: Số thực

Nội dung vẫn được cập nhật ...

Xem thêm: Đọc Sách Ngữ Văn Lớp 7 Tập 1, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 7 Kết Nối Tri Thức

Lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều


Tổng hợp kim chỉ nan Toán lớp 7 Tập 1

Lý thuyết Chương 1: Số hữu tỉ

Nội dung đang được biên soạn ....

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Trang 67 68, Ngữ Văn Lớp 6 Thực Hành Tiếng Việt Trang 67 68

Lý thuyết Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo


Tổng hợp lý thuyết Toán lớp 7 Tập 1

Lý thuyết Chương 1: Số hữu tỉ

Nội dung đang được biên soạn ....

Lưu trữ: triết lý & bài xích tập Toán lớp 7 sách cũ

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 học kì 1

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

I. Triết lý & trắc nghiệm theo bài

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3: Nhân, phân chia số hữu tỉ

Bài 4: giá trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Bài 5: Lũy quá của một vài hữu tỉ

Bài 6: Lũy vượt của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 7: tỉ trọng thức

Bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10: có tác dụng tròn số

Bài 11: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai

Bài 12: Số thực

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 Đại Số 7

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7

II. Các dạng bài bác tập

Chủ đề 1: Tập đúng theo Q những số hữu tỉ

Chủ đề 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Chủ đề 3: giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ

Chủ đề 4: Lũy quá của một số hữu tỉ

Chủ đề 5: tỉ trọng thức

Chủ đề 6: tính chất của dãy tỉ số bởi nhau

Chủ đề 7: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chủ đề 8: làm cho tròn số

Chủ đề 9: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai

Chủ đề 10: Số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận

Bài 2: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ trọng nghịch

Bài 4: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

Bài 5: Hàm số

Bài 6: mặt phẳng tọa độ

Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Tổng hợp định hướng Chương 2 Đại Số 7

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

Bài 1: nhị góc đối đỉnh

Bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc

Bài 3: những góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng

Bài 4: hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

Bài 5: định đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song

Bài 6: tự vuông góc đến tuy nhiên song

Bài 7: Định lí

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 Hình học tập 7

Tổng vừa lòng Trắc nghiệm Chương 1 Hình học 7

Chương 2: Tam giác

Bài 1: Tổng cha góc của một tam giác

Bài 2: nhì tam giác bởi nhau

Bài 3: trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 4: trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 6: Tam giác cân

Bài 7: Định lí Pi-ta-go

Bài 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông

Tổng hợp lý thuyết Chương 2 Hình học 7

Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 7

Lý thuyết & Bài tập Toán 7 học kì 2

Chương 3: Thống kê

Bài 1: tích lũy số liệu thống kê, tần số

Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của vết hiệu

Bài 3: Biểu đồ

Bài 4: Số trung bình cộng

Tổng hợp định hướng Chương 3 Đại Số 7

Tổng đúng theo Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 4: Biểu thức đại số

Bài 1: tư tưởng về biểu thức đại số

Bài 2: cực hiếm của một biểu thức đại số

Bài 3: Đơn thức

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 5: Đa thức

Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 7: Đa thức một biến

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Tổng hợp triết lý Chương 4 Đại Số 7

Tổng thích hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7

Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường trực tiếp đồng quy của tam giác

Bài 1: quan hệ tình dục giữa góc cùng cạnh đối lập trong một tam giác

Bài 2: quan hệ tình dục giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu

Bài 3: quan hệ giới tính giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài 4: đặc thù ba con đường trung tuyến của tam giác

Bài 5: tính chất tia phân giác của một góc

Bài 6: tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 7: tính chất đường trung trực của một quãng thẳng

Bài 8: đặc thù ba con đường trung trực của tam giác

Bài 9: đặc thù ba đường cao của tam giác

Tổng hợp lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Hình học tập 7

Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, thuocmaxman.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo lớp 7 đến con, được tặng ngay miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học test cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!