CÂU CHUYỆN BÓP NÁT QUẢ CAM

     

Giải bài xích tập giờ đồng hồ Việt lớp 2 Nói và nghe: kể chuyện Bóp nát quả cam trang 103 SGK kết nối tri thức

1. Nêu sự việc trong từng tranh:

*

– Tranh 1: nai lưng Quốc Toản xô xẻ mấy người lính gác để được vào gặp gỡ vua, xin đánh giặc.

Bạn đang xem: Câu chuyện bóp nát quả cam

– Tranh 2: trằn Quốc Toản quỳ xuống tâu với vua: “Cho giặc mượn mặt đường là mất nước. Xin thánh thượng cho đánh!” với đặt thanh gươm lên gáy xin chịu đựng tội.

– Tranh 3: Vua nói: “Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra cần trị tội. Tuy nhiên còn trẻ nhưng mà đã biết lo việc nước, ta tất cả lời khen.” với ban mang lại Quốc Toản một trái cam.

– Tranh 4: Quốc Toản xòe tay cho mọi người xem quả cam vua ban nhưng quả cam đã chín mềm từ bao giờ.

Câu 2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

– Tranh 1: Giặc Nguyên mang đến sứ thần sang giả vờ mượn con đường để đánh chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, nai lưng Quốc Toản cực kì căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp mặt nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp gỡ được vua, cậu liều bị tiêu diệt xô mấy bạn lính gác, xăm xăm xuống bến.

– Tranh 2: gặp gỡ vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

Cho giặc mượn mặt đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự để thanh gươm lên gáy, xin chịu đựng tội.

Xem thêm: Bài Văn Tả Em Bé Đang Tuổi Tập Đi Tập Nói Bài Mẫu 3, 4 Bài Văn Tả Em Bé Đang Tuổi Tập Đi, Tập Nói

– Tranh 3: Vua mang đến Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

Quốc Toản làm bất hợp pháp nước, lẽ ra buộc phải trị tội. Mà lại còn trẻ cơ mà đã biết lo việc nước, ta bao gồm lời khen.Quảng cáo

Nói rồi, vua bạn cho Quốc Toản một quả cam.

– Tranh 4: Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: “vua ban mang lại cam quý nhưng mà xem ta như trẻ con, quán triệt dự bàn bài toán nước”. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt lúc trở ra, Quốc Toản xoè tay mang lại mọi bạn xem cam quý. Tuy nhiên quả cam đã chín nhừ từ bao giờ.

* Vận dụng: 

 Kể cho những người thân về người nhân vật nhỏ tuổi trần Quốc Toản. 

Bài làm

Giặc Nguyên đến sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm lăng nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, nai lưng Quốc Toản khôn cùng căm giận. Biết vua họp bàn câu hỏi nước bên dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin đại vương cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua mang đến Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

Quốc Toản làm bất hợp pháp nước, lẽ ra cần trị tội. Dẫu vậy còn trẻ mà lại đã biết lo vấn đề nước, ta tất cả lời khen.

Nói rồi, vua chúng ta cho Quốc Toản một trái cam.

Xem thêm: Đoạn Văn Biểu Cảm Về Cây Bàng ❤️️ 15 Bài Văn Cảm Nghĩ Hay Nhất

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: “vua ban cho cam quý tuy thế xem ta như trẻ em con, quán triệt dự bàn vấn đề nước”. Nghĩ mang đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, nhị bàn tay bóp chặt khi trở ra, Quốc Toản xoè tay mang đến mọi fan xem cam quý. Tuy vậy quả cam đã chín nhừ từ bao giờ.